Tietokoneen avulla luodun verkon virtojen ja jännitteiden käyrämuotojen laskeminen erilaisissa vika- ja kytkentätilanteissa.

Saadaan selville järjestelmän toiminta tilanteissa, joiden kokeileminen sisältää suuren riskin sekä voidaan selvittää miksei järjestelmä toimi odotetulla tavalla.

Esimerkkejä tutkimusaiheista:

  • Maasulun ja johdinkatkon aiheuttamat ylijännitteet
  • Muuntajan kytkentävirtasysäys
  • Oikosulun aiheuttamien jännitekuoppien leviäminen verkossa
  • Jännitemuuntajan kippivärähtely
  • Suojareleiden toiminta kytkentämuutoksissa
  • Eroonkytkentäsuojauksen toiminta
  • Imupiirien kytkentä verkkoon
  • Tuulivoimalaitoksen kytkentä verkkoon
  • Yliaaltojen leviäminen verkossa

Simuloinnin julkaisuluettelo (pdf)

Yhteyshenkilöt

Juha Nieminen, koulutuspäällikkö