Koneiden tuoteturvallisuuteen, vaatimustenmukaisuusmenettelyihin ja CE-merkintään liittyvät palvelut, direktiivien muiden viranomaismääräysten ja standardien selvittäminen sekä riskin arviointi.

Yhteyshenkilöt

Suistala Markku, laboratorioinsinööri (sähköisten mittausten osalta)