Erillishaku - avoimen opinnoilla

Etusivunkuva testi1 1920x1080

Avoin väylä

Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa erillisvalinnan kautta suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hakija, joka on suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoja ja täyttää alla luetellut ehdot.

Hakeminen

Haku tapahtuu ammattikorkeakoulun ilmoittamina hakuaikoina Opintopolussa

Hakuajat:

 • 15.5.- 31.5.
 • 15.11.- 30.11.

Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu lukukauden alussa (1.1. ja 1.8.).

Erillishaku ja tutkinnot

Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa erillisvalinnan kautta suorittamaan AMK-tutkintoa tai YAMK-tutkintoa hakija, joka on suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoja ja täyttää alla listatut ehdot.

AMK-tutkinto
 1. Hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 op hakemuksen jättöpäivään mennessä.
 2. Opintojen tulee olla haettavaan koulutukseen soveltuvia ja hyväksi luettavia opintoja, kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Haettaessa tekniikan, liiketalouden tai tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen saa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetuista opinnoista olla korkeintaan 10 opintopistettä harjoittelua.
 3. Sosiaali- ja terveysalalla voidaan edellyttää soveltuvuustestiin osallistumista. Soveltuvuustestin läpäisyssä noudatetaan samaa vähimmäispistemäärää kuin valtakunnallisesti noudatettavissa alan valintaperusteissa on ilmoitettu. Soveltuvuuskokeen tulos on voimassa vain yhden haun ajan. Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
 4. Opinnoissa on ollut riittävä menestys, opinnot on suoritettu pääsääntöisesti kahden vuoden aikana. Opiskelijalla tulee olla realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto opiskeluoikeusaikana. Myönnettävään opiskeluoikeusaikaan vaikuttaa avoimessa suoritettujen opintojen laajuus lyhentävästi.
 5. Mikäli hakijalla on soveltuva ammatillinen perustutkinto (180osp tai 120ov lähihoitajan tutkinto), voi hän tulla valituksi suoritettuaan 30 op Vaasan ammattikorkeakoulun osoittamia opintoja hakemuksen jättöpäivään mennessä. Opinnot on suoritettu pääsääntöisesti yhden vuoden aikana.
 6. Urheilijapolku tradenomin amk-tutkintoon: edellytyksenä 30op koulutuskohtaisia suorituksia avoimessa ammattikorkeakoulussa. Soveltuvat opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti liiketalouden monimuotoryhmässä.  Erillishaun kautta opiskeluoikeutta voi hakea myös liiketalouden päivätoteutukseen.
 7. H2C opintoja 30 op avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittanut opiskelija voi hakea erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi tietotekniikan (Insinööri AMK), Information Technology (B.Eng) tai tietojenkäsittelyn (Tradenomi AMK) koulutukseen.
 8. Maahanmuuttajan valmentavan koulutuksen (30 op) suorituksilla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, sosiaali- ja terveysalalle (sairaanhoitaja AMK, Sosionomi AMK) sekä tekniikan alan koulutuksiin (insinööri AMK).
 9. Erillisellä opinto-oikeudella suoritettavien, opetussuunnitelman mukaisilla opinnoilla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta ilman keskiarvovaatimusta. Ulkomaisella pohjakoulutuksella vaatimuksena on AMK-tutkinnoissa 60 op, YAMK 10 op (tutkinnon laajuus on 60 op) tai vähintään 15 op (tutkinnon laajuus on 90 op). Suomalaisella pohjakoulutuksella (AMM & YO) hakeviin sovelletaan tässä valintaperusteessa mainittuja kriteereitä.
 10. Englanninkielisten (Pathway) -opintojen laajuus määräytyy sopimuksen perusteella tilaajan ja koulutuksen järjestäjän välillä. Opiskelijat hyväksytään tutkinto-opiskelijoiksi suorittamiensa koulutuskohtaisten opintojen perusteella erillishaussa, ilman keskiarvovaatimusta tai muuta valintamenettelyä

Soveltuvat tutkinnot ja koulutukset (180 osaamispistettä):

 • Liiketalouden perustutkinto – Liiketalouden koulutus, International Business
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto – Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto – Sähkötekniikan koulutus
 • Kone- ja metallialan perustutkinto – Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto – Tietotekniikan koulutus, Information Technology
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Sairaanhoitajakoulutus, Sosionomikoulutus (180osp tai lähihoitaja 120ov)
YAMK-tutkinto
 1. Hakija voi hakea opiskeluoikeutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, kun hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 10 op (tutkinnon laajuus on 60 op) tai vähintään 15 op (tutkinnon laajuus on 90 op) hakemuksen jättöpäivään mennessä.
 2. Opintojen tulee olla haettavaan koulutukseen soveltuvia ja hyväksi luettavia opintoja, kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään.
 3. Suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo on oltava vähintään kolme (3).
 4. Ylempään amk-tutkintoon hakevalla hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulu-lain 25§ mukainen soveltuva korkeakoulututkinto tai ennen 2000-lukua suoritettu ammatillisen korkea-asteen/ opistoasteen tutkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Soveltuva tutkinto määritellään yhteishaun valintaperusteissa vuosittain.
 5. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen.

Kaikki edellä mainitut valintaperusteet täyttävät hakijat hyväksytään tutkinto-opiskelijoiksi.