Valintatavat YAMK

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylempien AMK- tutkintojen valinnat tehdään joko valintakokeen, valintahaastatteluvideon tai motivaatiokirjeen perusteella riippuen hakukohteesta. Tarkemmat tiedot löytyvät hakukohteen tiedoista Opintopolussa.

Vieraskielisiin YAMK  koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen/ valintahaastatteluvideon yhteydessä. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa.

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Vastaavasti motivaatikirje sekä haastatteluvideo arvioidaan ainoastaan hakukelpoisten hakijoiden osalta ks. pohjakoulutus ja työkokemusvaatimukset.