Valintakokeet ja ennakkomateriaali

Rgb check nega

AMK-valintakoe järjestetään  syksyllä  31.10. – 3.11.2022 välisenä aikana. Kokeeseen osallistut yhtenä päivänä ja valitset suorituspaikan hakulomakkeella.

Web vamk 2021 kasper dalkarl 80

Valintakoepäivät

AMK-valintakoe järjestetään  syksyllä 31.10. – 3.11.2022 välisenä aikana. VAMK:ssa koepäivä 1.11.2022 (aamu- ja iltapäivien koetilaisuudet)

 • Aamupäivän koetilaisuus alkaa klo 9.00, ilmoittautuminen alkaa klo 8.00. Iltapäivän koetilaisuus alkaa klo 14.00 ja ilmoittautuminen klo 13.00. 

HUOM! Valintakokeeseen ei oteta myöhästyneitä hakijoita vastaan. Voit suorittaa valintakokeen vain siinä valintakoetilaisuudessa, mihin olet Opintopolun hakulomakkeella ilmoittautunut.

Paikka: Vaasan ammattikorkeakoulu

Wolffintie 30, 65200 Vaasa

Kokeessa testataan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia.

Saapuminen kokeeseen

Saavu paikalle tuntia ennen koetilaisuuden alkamista. Aamupäivän kokeeseen osallistujat klo 8:00 ja iltapäivän koetilaisuuteen osallistujat klo 13.00. 

Palosaaren kampukselta löytyy useita parkkialueita. Karttaan merkitty myös saapumisovet. VAMKin rakennuksen tunnistat jo kaukaa oranssista väristä.

Vamk kartta valintakoe

Rgb huom väri

Tärkeitä päivämääriä: Kevään 2023 yhteishaut

Kevään ensimmäisen yhteishaun osalta:

Kevään 2023 yhteishaun, I hakuajan tulokset julkaistaan viimeistään 2.6.2023
Paikka on vahvistettava 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00

Kevään toisen yhteishaun osalta:

Kevään 2023 yhteishaun, II hakuajan tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00

Valintakokeet

AMK-tutkinnot

Vaasan ammattikorkeakoulu käyttää valtakunnallista AMK-valintakoetta (digitaalinen valintakoe) kaikissa yhteishaun suomenkielisissä päivä- ja monimuoto hakukohteissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Lisätietoa tunnistautumisesta ja koetilaisuuksissa mukana tarvittavista asioita löydät ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

YAMK-tutkinnot

Ylempien AMK- tutkintojen valinnat tehdään joko valintakokeen, valintahaastatteluvideon tai motivaatiokirjeen perusteella riippuen hakukohteesta.

Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa.

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Vastaavasti motivaatikirje sekä haastatteluvideo arvioidaan ainoastaan hakukelpoisten hakijoiden osalta.

Kevään 2023 YAMK-tutkintojen valintatehtävien palautusten aikataulut

Ilmoitetaan hakulomakkeella liitepyyntöinä.

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB) ja/ tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta.
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80
 • opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai
 • erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.
Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen

(Koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia)

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen:

 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK):  Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK) tai edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu).
 • International Business Management (YAMK): Tradenomi AMK, Restonomi AMK tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto. Myös aiemmin (ennen 2000-lukua) suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tuottaa hakukelpoisuuden.
 • Project Management (YAMK): Insinööri AMK ja insinööri ammatillinen korkea-aste (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu) tai Tradenomi AMK,  vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.
 • Digitalisaation johtaminen (YAMK): Insinööri AMK tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tutkinto.
 • Teollisuusrobotiikka (YAMK):  Insinööri (AMK), konetekniikka, tietotekniikka tai sähkötekniikka, edellä mainittuja vastaava ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen 2000-lukua) suoritettu tai edellä mainittuja vastaava yliopistotutkinto.
 • Hiilineutraali yhteiskunta (YAMK): insinööri AMK tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tutkinto.
 • Cloud-Based Software Engineering (YAMK): insinööri AMK tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Tai ulkomailla suoritettu bachelor -tutkinto (engineering)

Työkokemusvaatimus (ylempi AMK)

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7 mennessä ja syksyn haussa 31.12 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
HUOM! Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Hakukelpoisuuden osoittaminen

Kaikki, joiden pohjakoulutustietoja ei saada sähköisesti (YO ennen 1990, pelkällä lukion päättötodistuksella hakevat, eb, ib rp/dia -hakijat, ammatilliset ennen 2017 sekä ulkomaiset tutkinnot) tulee ladata liitteet hakemukselle 26.1.2022 (I hakuaika) 6.4.2022 (II hakuaika) klo 15.00 mennessä. Aikataulu koskee myös YAMK-hakijoita, joiden tutkintotietoja ei saada sähköisesti sekä kaikkien YAMK-hakijoiden työtodistuksia.

Eb/ib/rp/dia abeilta vaaditaan huhtikuussa predicted grades toukokuun todistusvalintaa varten.

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. aikataululiite). Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä.

 • Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. valintakoetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Valintatavat AMK-tutkinnot

AMK -valintakoe ja todistusvalinta (ylioppilaat ja 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot)

Valintatavat hakukohteittain ilmoitetaan osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi sekä hakukohteen tiedoissa Opintopolussa.

Suurin osa opiskelijoista ammattikorkeakouluihin valitaan ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

Todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnolle. Pisteytysmallit löytyvät osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi

Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan ennen AMK-valintakoetta.  Mikäli et tule valituksi todistusvalinnassa, on sinulla mahdollisuus osallistua valintakokeeseen.

AMK- valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Lomake on ladattavissa ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Lomake liitteineen  tulee toimittaa ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut tekeväsi AMK- valintakokeen viimeistään  21.9.2022 klo 15.00 mennessä (syksyn 2022 yhteishaku).

Yksilölliset järjestelyt International UAS Exam, ks.  uasinfo.fi/international-uas-exam/#individualarrangements 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. työkokemuspisteet
 4. hakutoivejärjestys

Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.

Ensikertalaiskiintiö

Vastaanotettu opiskelupaikka syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta vaikuttaa  hakijan asemaan: hakijaa, joka on ottanut paikan vastaan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta tai tätä myöhemmin, ei enää tulevissa hauissa katsota ensikertalaiseksi. Hakijaa ei myöskään katsota ensikertalaiseksi, jos hän on jo suorittanut korkeakoulututkinnon.

Vaasan AMK varaa kevään 2022 yhteishaussa  80 % aloituspaikoista ensikertalaisille hakijoille päivätoteutuksien osalta.  Monimuotokoulutuksissa aloituspaikoista varataan 50 % ensikertalaisille. Paikat määritellään valintatapajonoittain.

Ensin täytetään ensikertalaisten kiintiöt ja tämän jälkeen loput hakijat paremmuusjärjestyksessä.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden ja yhteishaun periaatteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua ammattikorkeakoulusta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vahvistaminen

Haun tulokset ovat nähtävillä kaikkien hakijoiden osalta Oma Opintopolku -palvelussa. Valinnan tulos on näkyvillä heti, kun valintaesitys on julkaistu korkeakoulussa.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä hakukohteiden priorisointia. Näin ollen hakijalle voidaan tarjota useaa opiskelupaikkaa valitsemiltaan hakukohteilta.

Kevään toisessa yhteishaussa hakijalle tarjotaan yhtä korkeakoulupaikkaa, mahdollisimman korkealta hakutoiveelta. Jos tulet hyväksytyksi haussa jollekin valitsemistasi hakukohteista, et voi tulla enää hyväksytyksi tätä alemmalle hakutoiveelle.

Oma Opintopolussa hakija voi vahvistaa opiskelupaikan sitovasti tai jäädä jonottamaan ylempiä hakukohteita (ehdollinen paikan vastaanotto). Hakukohteiden jonottaminen ei ole mahdollista kevään ensimmäisessä yhteishaussa, koska hakukohteilla ei ole prioriteettijärjestystä.

Varasijalta voit tulla hyväksytyksi vapautuville paikoille, mikäli aiemmin hyväksytyt eivät ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoittautuvat poissaolevaksi tai tulevat hyväksytyksi ylemmille hakukohteilleen. Huomioithan, että kaikissa hakukohteissa varasijatäyttöä ei ole käytössä tai sitä on voitu rajoittaa.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen hyväksytyn hakijan tulee ilmoittautua lukuvuodelle  läsnä- tai poissaolevaksi OILI-palvelussa. Ilmoittautumislomakkeelle kirjautuminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaoloa on rajoitettu ja poissaolo on mahdollista vain lakisääteisistä syistä.

Uusille opiskelijoille tarkoitetut tiedot löytyvät kootusti VAMKin opiskeluportaalista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Säännös koskee yhteishaussa, erillishauissa kuin myös yliopistojen jatkotutkintohauissa saatuja opiskelupaikkoja.

Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.