Valmentava koulutus

Valmentavakoulutus

Valmistaudu korkeakouluopintoihin

Haluatko parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan korkeakoulututkintoa VAMKissa? Voit hakea maksuttomaan korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen, jos olet maahanmuuttaja ja suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Web vamk 2021 kasper dalkarl 84

Mahanmuuttajien valmentava koulutus VAMKissa

Järjestämme maksutonta korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille, jotka suunnittelevat hakevansa VAMKin tutkinto-opiskelijaksi tulevaisuudessa. Koulutuksen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksia ja suomen kielen taitoa sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan.

Hakijalla tulee olla

  • ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai muu vastaava hakijan kotimaassa suoritettu tutkinto, joka antaa kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin
  • riittävä kielitaito opiskella suomeksi.

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä VAMKin tutkinto-opiskelijaksi, johon haetaan erikseen normaalien hakumenettelyjen kautta. Koulutuksessa suoritetut opintopisteet voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

 

Koulutukset

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on kuuden kuukauden mittainen 30 opintopisteen kokonaisuus toisen asteen tutkinnon suorittaneille maahanmuuttajille. 

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että saat valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyt opinnoissasi. Koulutuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitset ammattikorkeakouluopinnoissa ja valintakokeissa. Koulutuksen suorittaminen ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, mutta parantaa valmiuksiasi hakeutua myöhemmin opiskelemaan korkeakoulututkintoa. 

Koulutus alkaa kaikille opiskelijoille yhteisillä yleisillä opinnoilla (10 op), jonka jälkeen voit valita suuntaudutko sosiaali- ja terveyden vai tekniikan alakohtaisiin opintoihin (20 op). Yleisissä opinnoissa painottuvat suomen kieli ja yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot, kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus. Alakohtaisiin opintoihin sisältyy ammattialakohtaisia matematiikan ja englannin kielen opintoja. 

Maksuton (0 €)
Valmentava koulutus 30 op
Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, sosiaali- ja terveysala

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, sosiaali- ja terveysala

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

1.8.2022 -

klo 00:00

28.8.2022

klo 00:00

Maksuton (0 €)
Valmentava koulutus 30 op
Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, tekniikan ala

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, tekniikan ala

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

1.8.2022 -

klo 00:00

28.8.2022

klo 00:00