Opiskelu työn ohessa

Elämää varten räätälöity – monimuoto-opinnot

Työn tai perheen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että opiskelut on opiskeltu. Meillä voit opiskella tutkinnon myös monimuoto-opintoina: iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnot pyritään kytkemään omiin työtehtäviisi. Saat myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

Vamk fiiliskuvat fullres 38

Joustavasti ja työn ohessa

Opiskelun monimuotototeutus (monimuoto-opinnot) on tarkoitettu niille, jotka haluavat myöhemmässä elämän ja uran vaiheessa päivittää osaamistaan uudella tutkinnolla. Tällöin opetus on toteutettu siten, että voit suorittaa tutkinnon töiden ohella tai toiselta paikkakunnalta.

Monimuotototeutus ja päivätoteutus vastaavat toisiaan, mutta opetusjärjestelyt ovat erilaiset.

 

VAMKissa voit opiskella monimuotona:

Rgb check väri

AMK-tutkinnot

2 – 4 vuotta kestävät koulutukset, jotka täydentävät opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.

Rgb check väri

YAMK-tutkinnot

2 – 3 vuotta kestävät koulutukset, jotka vastaavat työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antavat mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin.

Rgb check väri

Avoimen AMKin opinnot

Sopivat kaikille pohjakoulutukseen tai ikään katsomatta. Voit opiskella tutkintoihimme kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia. Avoin AMK toimii mainiosti väylänä myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun.

Rgb check väri

Räätälöidyt koulutukset

Täydennyskoulutukset yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle räätälöityjä, ammattikorkeakoulujen toimialoihin liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

AMK-tutkinnot monimuotona

AMK-tutkinto 240 op
Tietotekniikka, insinööri AMK

Tietotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

MonimuotototeutusPäivätoteutus
AMK-tutkinto 240 op
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

MonimuotototeutusPäivätoteutus
AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK

Liiketalous, tradenomi AMK

Toteutustapa

MonimuotototeutusPäivätoteutus
AMK-tutkinto 210 op
Sosionomi, AMK

Sosionomi, AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Konetekniikka, insinööri AMK

Konetekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

MonimuotototeutusPäivätoteutus

YAMK-tutkinnot monimuotona

UUTUUS!
YAMK-tutkinto 60 op
Energiavarastointi, ylempi AMK

Energiavarastointi, ylempi AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

YAMK-tutkinto 60 op
Hiilineutraali yhteiskunta, ylempi AMK

Hiilineutraali yhteiskunta, ylempi AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus
YAMK-tutkinto 90 op
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK
YAMK-tutkinto 60 op
Teollisuusrobotiikka, ylempi AMK

Teollisuusrobotiikka, ylempi AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus