Kalle Hällfors

    Konetekniikan insinööri (AMK)

    Kalle Hällfors

    Konetekniikan insinööri (AMK)

    Kalle Hällforsin urakehitys on oppikirjaesimerkki modernista työelämästä: osaaminen on muovautunut vuosien varrella tarpeiden mukaan, ja koulutus auttaa saavuttamaan...