Elämää varten räätälöity

  Monimuoto-opinnot

  Työn tai perheen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että opiskelut on opiskeltu. Meillä voit opiskella tutkinnon myös monimuoto-opintoina: iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnot pyritään kytkemään omiin työtehtäviisi. Saat myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

   


  Monimuoto: Joustavasti ja työn ohessa

  Opiskelun monimuotototeutus (monimuoto-opinnot) on tarkoitettu niille, jotka haluavat myöhemmässä elämän ja uran vaiheessa päivittää osaamistaan uudella tutkinnolla. Tällöin opetus on toteutettu siten, että voit suorittaa tutkinnon töiden ohella tai toiselta paikkakunnalta.

  Monimuotototeutus ja päivätoteutus vastaavat toisiaan, mutta opetusjärjestelyt ovat erilaiset.

  VAMKissa voit opiskella monimuotototeutuksena:

  • AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia (2 - 4 vuotta), jotka täydentävät opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.
  • Ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) johtavia koulutuksia (2 - 3 vuotta), jotka vastaavat työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antavat mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin.
  • Avoimen AMK:n opintoja, jotka sopivat kaikille pohjakoulutukseen tai ikään katsomatta. Voit opiskella tutkintoihimme kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia. Avoin AMK toimii mainiosti väylänä myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun.
  • Lisäksi tarjoamme täydennyskoulutuksena yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle räätälöityjä, ammattikorkeakoulujen toimialoihin liittyviä koulutuskokonaisuuksia.


  VAMKin monimuotokoulutukset 2022

  AMK-koulutukset

  • Liiketalous, Tradenomi, Taloushallinto 210 op
  • Liiketalous, Tradenomi, Oikeushallinto, virtuaalitoteutus 210 op
  • Tekniikka, Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka 240 op
  • Tekniikka, Insinööri, Tietotekniikka 240 op

   

  YAMK-koulutukset

  • Tekniikka, Project Management, Master of Engineering 60 op
  • Tekniikka, Cloud-Based Software Engineering, Master of Engineering 60 op
  • Tekniikka, Teollisuurobotiikka 60 op
  • Tekniikka, Hiilineutraali yhteiskunta 60 op
  • Tekniikka, Energian varastointi ja älykäs sähkötekniikka 60 op
  • Sosiaali- ja terveysala, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 90 op

   

   

   


  Opiskelijat kertovat

  Opiskelijoiden kokemuksia

  Kalle-Hällfors-ja-Mikko-Henttinen_pieni.jpg
  Kalle Hällfors, konetekniikan insinööri

  Ei se tietenkään aivan helppoa ole, kun viikot on töissä ja viikonloppuisin opiskelee. Mutta jos on tavoite selvillä, se motivoi. Myös työnantajan tuki auttaa paljon, samoin kuin hyvä opiskeluporukka. "

  Kallen alumnitarina

   
   

  Joustavasti työn ja arjen rinnalla

  Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. VAMKissa voit itse vaikuttaa oppimisesi suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Liity 600 monimuoto-opiskelijamme joukkoon!

  Joustavaa

  Pyrimme monimuotoisuuteen, valinnaisuuteen sekä lähi- ja etäopintojen tarkoituksenmukaiseen yhdistämiseen. Laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

  Aiempaa osaamistasi voidaan kartoittaa myös näyttökokein.

  Monimuotoista

  Monimuotototeutuksessa opintoja suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä niin lähi- kuin etäopetuksena ja verkon välityksellä. Erilaiset projekti- ja harjoitustehtävät pyritään kytkemään  omiin työtehtäviisi, mikä lisää opiskelumotivaatiota ja hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa.

  Monialaista

  Tekniikan monimuoto-opiskelijoilla on mahdollisuus valita liiketalouden opintojaksoja - myös liiketalouden opiskelijat voivat halutessaan opiskella tekniikkaa. Muovaa opinnoista mieleisesi kokonaisuus: työnantajakin tykkää.

  Kannustavaa

  Opiskelu työn ja arjen rinnalla on vaativaa ja edellyttää motivaatiota ja suunnitelmallisuutta, joten oma-aloitteisuus ja vastuunotto omasta etenemisestä korostuvat. Vastaavasti voit itse merkittävästi vaikuttaa oppimisesi suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

  Opettajien ohjauksen lisäksi on opiskelijatovereilta saatava tuki erittäin tärkeä osa opiskelukokemusta.

  Työllistävää

  VAMK tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, minkä ansiosta opiskelijoille tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajien toimeksiantoina tehtäviin projektitöihin ja opinnäytetöihin.

  Laadukasta

  Uudistamme ja kehitämme jatkuvasti koulutuksiamme opettajien ja opiskelijoiden palautteen pohjalta tarjotaksemme parasta mahdollista koulutusta. Laadukasta lopputulosta tukee myös yhteistyö työelämän, muiden korkeakoulujen ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa.

  VAMKin koulutusalojen työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä Vaasan työllisyys on jatkuvasti Suomen huippua.
  VAMOK on Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

  VAMOK on Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, joka pyrkii kehittämään opiskelun ja opetuksen sisältöä sekä edistämään ja valvomaan opiskelijoiden etua. Opiskelijakunnan kautta määräytyvät edustukset esim. ammattikorkeakoulun hallituksessa, opintotukilautakunnassa, tutkintolautakunnassa sekä eri työryhmissä. Monimuoto-opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä VAMOKiin maksamalla jäsen- ja liittymismaksu.

  VAMOKin sivuille

  Suomen energiapääkaupunki Vaasa

  Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energia-alan osaamiskeskittymä, joka tuottaa yli 12 prosenttia Suomen teknologiateollisuuden viennistä ja työllistää alueellamme noin 11 000 henkilöä. Tämä kansainvälinen osaamisverkosto alihankkijoineen tarvitsee jatkuvasti erityisesti tekniikan ja liiketalouden osaajia. Energiakeskittymä vahvistaa myös Vaasan vähittäiskaupan, palvelualojen sekä julkisen sektorin tarjontaa ja luo hyvinvointia koko seudulle.
  energinenseutu.jpg

  Tukea koko opiskeluajan

  Opiskelu työn ja arjen rinnalla on vaativaa, mutta samalla elämää rikastuttava kokemus. VAMKissa saat tukea oppimiseesi koko opiskeluajan. Meillä on tarjolla lukuisia opintojen sujumista edistäviä palveluita, kuten opinto-ohjaus, kirjasto, tietojärjestelmät ja opintotoimisto. Opettajien ohjauksen lisäksi on opiskelijatovereilta saatava tuki erittäin tärkeä osa opiskelukokemusta.

  Opiskelija-alennukset ja -etuudet: Monimuoto-opiskelija on oikeutettu opiskelijakorttiin, jolla saa paikallisesti sovitut opiskelija-alennukset sekä valtakunnalliset opiskelija-alennusetuudet kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksia.

  Hakijapalvelut huolehtii aikuisten ja nuorten yhteishakuihin, täydennys- ja lisähakuihin sekä erikoistumisopintoihin hakemiseen liittyvistä ohjaus- ja viranomaistehtävistä, kuten hakijainfo, rekisteröinnit, kutsut, valintakokeissa avustaminen sekä hyväksymis- ja vastaanottoilmoitukset.

  IT-palvelut: Opiskelijoilla on käytössä tietokoneita, lisäksi kannettavan tietokoneen voi lainata päiväksi omaan käyttöön. Kampuksella on kattava langaton verkko. Oman tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöön kannustetaan muun muassa latauspisteitä lisäämällä ja verkkopalveluja kehittämällä. Käytössämme on opiskeluportaali, jonka avulla pääset käyttämään oppimateriaaleja ajasta ja paikasta riippumatta.

  Opintojen ohjaus: Opintojen ohjaukseen on laadittu opiskelijakeskeinen toimintamalli, joka koostuu tiedotuksesta ja neuvonnasta, perusohjauksesta ja syventävästä ohjauksesta. Tiedotuksen ja neuvonnan osuus on tarvelähtöistä ja pitkälti itseohjautuvaa sähköisiin materiaaleihin perustuvaa. Perusohjaus muodostuu ryhmäohjauksesta, joka on kaikkiin koulutusohjelmiin kuuluvaa vakiomuotoista ohjausta. Se sisältää ryhmäohjaajien eli opettajatuutorien vetäminä mm. uusien opiskelijoiden tulohaastattelun sekä vähintään kerran lukuvuodessa käytävät kehityskeskustelut. Ryhmäohjaajat ja opinto-ohjaajat pitävät yhteyttä ja opiskelijan saatavilla on riittävästi ohjausta erilaisissa opintojen solmukohdissa. Syventävästä, tarvelähtöisestä opinto-ohjauksesta vastaavat ensisijaisesti opinto-ohjaajat, koulutuspäälliköt ja opinnäytetyön ohjaajat.

  Ryhmän ”vanhin”: Jokainen aloittava opiskelijaryhmä valitsee keskuudestaan ns. ryhmän vanhimman, joka edustaa ryhmää ja pitää sen yhteisistä asioista yhteyttä joko ryhmäohjaajaan tai aikuisosaston koordinaattoriin. Ryhmän vanhin voi hoitaa myös ryhmää koskevia juoksevia asioita.

  Opintotoimisto neuvoo ja opastaa kaikissa käytännön opiskeluun liittyvissä asioissa. Palveluun kuuluvat mm. opintorekisterien ylläpito, opintosuoritusotteet ja opiskelutodistukset.

  Terveydenhoito: Opiskelijaterveydenhoidosta vastaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Opiskelijoilla on pääsy myös lääkäripalveluihin terveyskeskusten kautta.

  Hammashuoltopalvelut toimivat terveyskeskusten hammashoitotiloissa. Hammashuolto on maksullista aikuisille säädetyn maksuasetuksen mukaan.

  Ura- ja rekrytointipalvelut: Opiskelijat täydentävät oppimaansa työharjoittelussa. Ura- ja rekrytointipalvelut edistää muun muassa urasuunnittelua ja työllistymistä opiskelun eri vaiheissa ja tekee osaavan henkilöstön rekrytoinnin työnantajalle vaivattomaksi.

  Hae Opintopolussa

  Hakeminen VAMKin koulutuksiin tapahtuu Opintopolussa.

  Siirry opintopolkuun

  VAMKin kampus

  VAMKin kampus sijaitsee Palosaaren korkeakoulukampuksella, kävelymatkan päässa Vaasan keskustasta. Palosaarella sijaitsevat tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia, tiedekirjasto Tritonia, Muotoilukeskus Muova sekä sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Alere. Samalla kampuksella sijaitsevat myös Vaasan yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia.

  Tiedekirjasto ja oppimiskeskus Tritonia

  Tritonia palvelee vaasalaisten korkeakoulujen tutkimusta, koulutusta ja opiskelua. Tritonia tarjoaa laajat ja monialaiset painetut ja elektroniset kokoelmat, modernin oppimisympäristön sekä tietopalveluja ja tiedonhaun koulutusta.

  Tutkimus- ja opetuslaboratorio Technobothnia

  Technobothnia on VAMKin, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen tekniikan tutkimus- ja opetuslaboratorio, joka on entisöity huipputekniikan vaatimuksiin entiseen puuvillatehtaaseen. Tekniikan opiskelijat voivat perehtyä Technobothniassa alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin.

  Oppimiskeskus Alere

  Alere on VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhteinen oppimiskeskus Palosaaren kampuksella. Modernin opetuksen vaatimuksiin peruskorjattu Alere tarjoaa opiskelijoille viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken.

  Opiskelijaravintolat

  Kampukselta löytyy lukuisia opiskelijaravintoloita, jossa opiskelijat saavat ns. ateriatukea; tällöin perusaterian saa edullisimmillaan noin eurolla. Alennuksen saa esittämällä opiskelijakortin tai muun Kelan hyväksymän todistuksen. Opiskelijaravintolat tarjoavat myös kahvilapalveluja.

  Suomen kauneimmaksi kehutulla kampuksella opiskelee 10 000 korkeakouluopiskelijaa.