Opiskeluun sisältyvä työharjoittelu on monen mielestä opintojen parasta antia. Aktiivisella etsinnällä saa harjoittelupaikan, jolla omaa osaamistaan voi kehittää haluamaansa suuntaan! Työharjoitteluun kannattaa suhtautua tosissaan: usein hyvin hoidettu harjoittelu saattaa poikia myös töitä tai opinnäytetyötyöpaikan.