Digitalisaation asiantuntijaksi

  Digitalisaation johtaminen (ylempi AMK)

  60 op | Verkko-opinnot | Aloituspaikat: 20


  Haluatko ymmärtää ja hyödyntää tämän hetken suurinta muutosvoimaa, digitalisaatiota?

  digijoht.png
  Koko prosessi haltuun

  Opit johtamaan ohjelmistoprojekteja ideointivaiheesta aina käyttöönottoon ja seurantaan saakka.

  PM.png
  Asiantuntija näkee kokonaisuuden

  Opit vaativissa asiantuntijatehtävissä vaadittavaa kokonaiskuvan hallintaa.

  PM.png
  Tulevaisuus on ketterä

  Opit ketterien kehitysmenetelmien ja etäjohtamisen uusia menetelmiä.

  Jos koskaan olet pohtinut, minkä asian hallitseminen vaikuttaa positiivisesti urakehitykseesi...

  ...niin nyt kannattaa olla kuulolla. Digitalisaatio on ilmiö, joka kasvattaa asiakkaiden vaatimuksia ja monimutkaistaa toimintakenttää. Digitalisaation johtamisen YAMK-tutkinto tarjoaa helposti käytännön työhön sovellettavat työkalut, joiden avulla voit kääntää digitalisaation uhat menestystekijäksi yrityksellesi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

  Suoraan teknologiayritysten tarpeisiin kehitetty koulutus

  Hyotytakuu_web2.png

  Toisin kuin monissa muissa jatko-opinnoissa ja kursseissa me tarjoamme hyödyllisyystakuun.
  Saat takuuhyödyn työhösi ja urallesi, koska:

  • Digitalisaation johtamisen opinnot täyttävät modernin, nopeasti kehittyvän yrityselämän vaatimukset, sillä ne on alusta lähtien kehitetty työelämän tarpeita silmällä pitäen.
  • Pääset hyödyntämään oppimaasi heti ja kasvat asiantuntijana jo opintojen aikana, sillä suoritat opinnot ja lopputyön tiiviissä yhteistyössä työnantajasi kanssa.

  Päivitä tietotekniikan osaamisesi digitalisaation aikakaudelle

  Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka:

  • Työssään kehittävät yrityksen toimintaa entistä joustavammaksi ja kannattavammaksi.
  • Tarvitsevat työssään entistä laajempaa osaamista digitalisaation mahdollisuuksista.
  • Suunnittelevat ja projektoivat laajoja tietoteknisiä ratkaisuja.
  • Haluavat pysyä digitalisaation nopean kehityksen mukana. 


  Opintoihin voit hakea, mikäli:

  • Olet suorittanut Insinööri (AMK) -tutkinnon tai vastaavan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua).
  • Sinulla on kahden vuoden työkokemus tekniikan alan töistä valmistumisesi jälkeen.

  Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa.


  Opintojen toteutus

  Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

  Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

  • Digitalisaation johtaminen -koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta.
  • Koulutus suoritetaan työn ohessa verkko-opintoina.
  • Tunnit ovat pidetään kokonaan verkko-opetuksena. Opintoihin sisältyy lisäksi itseopiskelua ja ryhmätehtäviä.
  • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus

   


  Koulutuksen hyötyjä

  • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen master-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
  • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
  • Saat taidot, joilla autat organisaatiotasi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tällainen osaaminen on erittäin arvostettua.
  • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
  • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.


  Opintojen sisältö

  Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että opit kokonaisvaltaisesti hyödyntämään digitalisaatiota organisaation kehittämisessä. Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (20 op). Toisena vuonna paneudut syventäviin opintoihin (10op) ja opinnäytetyöhön (30 op).

  Yhteiset ammattiopinnot

  Digitalisaation suuntaukset, 5 op

  • Miten digitalisaatio käytännössä tapahtuu
  • Mitä työkaluja digitalisaatiossa tarvitaan
  • Tuoreimmat työkalut digitalisaatioprosessin edistämiseen
  • Uusien digitalisaatiosuuntausten hyödyt sekä ongelmat, joihin ne tarjoavat ratkaisun

  Prototyyppikehittäminen & UX / UX, 5 op

  • Prototyypit osana tuotekehitysprosessia
  • Käyttöliittymien suunnittelun avaintekijät
  • Käyttäjään liittyvät avaintekijät
  • Eri tasoiset prototyypit ja niiden tuottamisen työkalut

  Digitalisaatio prosessina, 5 op

  • Digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan
  • Digitalisaatioprosessin vaatimukset
  • Digitalisaatioprosessin vaiheet
  • Digitalisaatioprosessin mahdolliset lopputulokset

  Ketterä kehittäminen, 5 op

  • Agile ja Scrum -menetelmät ja niiden soveltaminen
  • Jäsenten roolit ketterissä menetelmissä
  • Ketterän projektin luominen
  • Toteutussuunnitelman ja iterointisuunnitelman luominen

  Vapaasti valittavat opinnot

  Ohjelmistotuotannon trendit, 5 op

  • Modernien ohjelmistojen kehitysprosessit, työkalut ja kehityspinnat
  • Eri ympäristöjen vertailu
  • Menetelmät: Käyttäjien tunnistautuminen, oikeuksien halinta, tiedon tallettaminen

  Pilvipalvelut ja -arkkitehtuurit, 5 op

  • Pilvipalveluiden esittely
  • Pilvipalveluiden hyödyt ja uhat
  • Pilvipalveluiden hyödyntäminen digitalisaatioprosessissa

  Opinnäytetyö

  Opinnäytetyö, 30 op

  Digitalisaation johtamisen opetussuunnitelma  Hae opintopolussa

  Koulutukseen voit hakea opintopolussa 17.–31.3.2021 välisenä aikana. Haku päättyy 31.3. klo 15.00

  Siirry opintopolkuun