Robotti- automaation asiantuntijaksi

  Teollisuusrobotiikka (ylempi AMK)

  60 op | Monimuotototeutus | Aloituspaikat: 20


  Haluatko kasvaa robottiautomaation asiantuntijaksi?

  PM.png
  Monipuolinen työkalupakki

  Opit tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan robottiautomaation tekniikoita, myös etäohjelmointia ja simulointia.

  PM.png
  Suunnittelu ja arviointi

  Opit suunnittelemaan tuotannon robottisoluja, tarkastelemaan investoinnin tuomia hyötyjä ja takaisinmaksuaikaa.

  PM.png
  Projektinhallinta automaatiossa

  Opit projektinhallintaa tuotannon automatisointiprojekteissa.

  Teknologiayritysten kanssa yhdessä kehitetty koulutus

  Hyotytakuu_web2.png

  Toisin kuin monissa muissa jatko-opinnoissa ja kursseissa me tarjoamme hyödyllisyystakuun.
  Saat takuuhyödyn työhösi ja urallesi, koska:

  • Teollisuusrobotiikan opinnot täyttävät modernin, nopeasti kehittyvän yrityselämän vaatimukset, sillä ne on alusta lähtien kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa.
  • Pääset hyödyntämään oppimaasi heti ja kasvat asiantuntijana jo opintojen aikana, sillä suoritat opinnot ja lopputyön tiiviissä yhteistyössä työnantajasi kanssa.

  Teollisuusrobotiikan YAMK-tutkinto tarjoaa...

  ...helposti käytännön työhön sovellettavat työkalut teollisuustuotannon kehittämiseksi entistä joustavammaksi ja kannattavammaksi. Koulutus on kehitetty yhteistyössä Danfossin ja Co-Engineeringin kanssa.

  Päivitä robotiikan osaamisesi tehokkaasti, työn ohessa

  Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka:

  • Työssään kehittävät tuotantoa entistä joustavammaksi ja kannattavammaksi.
  • Suunnittelevat ja projektoivat uusia tuotantoautomaatioinvestointeja.
  • Tarvitsevat työssään entistä laajempaa osaamista robotiikan mahdollisuuksista.
  • Haluavat pysyä robotiikan nopean kehityksen mukana. 


  Opintoihin voit hakea, mikäli:

  • Olet suorittanut Insinööri (AMK) -tutkinnon pääaineena konetekniikka, tietotekniikka tai sähkötekniikka, tai edellä mainittuja vastaavan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua) suoritettu tai edellä mainittuja vastaava yliopistotutkinto.
  • Sinulla on kahden vuoden työkokemus alalta valmistumisesi jälkeen.

  Koulutus on kehitetty yhteistyössä Danfossin ja Co-Engineeringin kanssa. Kuvassa Sami Kivioja (Co-Engineering), Heidi Hannus (Danfoss), Mika Billing ja Jorma Tuominen (VAMK).


  Opintojen toteutus

  Tunnit pidetään pääosin perjantai-iltapäivisin.

  Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

  • Teollisuusrobotiikka -koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta.
  • Koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina.
  • Tunnit ovat osin etä- ja lähiopetuksena. Lähiopetus toteutetaan pääosin perjantai-iltapäivisin. Opetusta on myös joinakin lauantaipäivinä enintään kerran kuukaudessa.
  • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus

   


  Koulutuksen hyödyt

  • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen master-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
  • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
  • Opit ymmärtämään tuotannon laajoja kokonaisuuksia myös talouden näkökulmasta ja näin arvioimaan automatisoinnon kannattavuutta.
  • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
  • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

  Opintojen sisältö

  Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana projektityötaitojasi ja laajennat perspektiiviäsi kokonaisuuksien tarkasteluun. Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (20 op). Toisena vuonna paneudut syventäviin opintoihin (10op) ja opinnäytetyöhön (30 op).

  1. Teollisuusrobottien käyttö ja ohjelmointi, 5 op

  • teollisuusrobotiikan perusteet
  • robottijärjestelmän toiminta ja liikeohjauksen periaate
  • ohjelmointi ja ohjelmoinnin hyvät käytännöt

   2. Simulointi ja etäohjelmointi, 5 op

  • simuloinnin perusteet suunnittelun apuvälineenä
  • etäohjelmoinnin vaiheet ja käyttö
  • simulointimallin kalibrointi
  • VR- ja AR-järjestelmät simuloinnin ja etäohjelmoinnin tukena

   3. Automaation ohjausjärjestelmät, 5 op

  • logiikkaohjelmointi
  • soluohjaimet
  • IoT ja kyberturvallisuus

   
  4. Tuotantosolun projektointi ja talous, 5 op

  • projektijohtaminen
  • tiimin  johtaminen ja virtuaalinen työskentely
  • investoinnin kannattavuuden arviointi

   5. Robottijärjestelmän toteutus, 5 op

  • robotisoidun tuotantosolun kehityksen vaiheet ja hankintatavat
  • robottiturvallisuuden joustavat toteutustavat
  • kuljettimet, syöttölaitteet ja muut robottijärjestelmän laitteistot
  • tarrain- ja työkalutyypit, suunnittelun periaatteet

   6. Konenäköjärjestelmät ja anturitekniikka, 5 op (vap.val.)

  • konenäköjärjestelmät ja niiden hyödyntäminen robotin ohjauksessa
  • älykkäät anturit robottisoluissa
  • voimaohjaus

  Opinnäytetyö, 30 op

   

  Teollisuusrobotiikan opetussuunnitelma
  Hae opintopolussa

  Koulutukseen voit hakea opintopolussa 4.–22.1.2021 välisenä aikana. Haku päättyy 22.1. klo 15.00

  Siirry opintopolkuun