Hyvinvoinnin moniosaaja

  Terveydenhoitaja, AMK

  240 op – 4 vuotta | Päiväopiskelu | Harjoittelu 105 op | Aloituspaikat: 20


  Haluatko oppia ehkäisemään sairauksia jo ennen kuin ne syntyvät?

  terveydenhoitaja.png
  Yksilö, perhe ja yhteisö

  Terveydenhoitajan koulutuksessa opit terveydenhoitotyön yksilön, perheen ja yhteisön näkökulmasta.

  terveydenhoitaja.png
  Vahva käytännön pohja

  Terveydenhoitajan koulutuksessa opit käytännön työn lähiopetuksen ja mielenkiintoisten harjoittelupaikkojen avulla.

  terveydenhoitaja.png
  Monikulttuurisesti

  Terveydenhoitajan koulutuksessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja halutessasi myös ulkomaanjaksojen kautta.

  Terveydenhoitajaopiskelijat perehtyvät muun muassa...

  ...terveydenedistämiseen, perheiden hyvinvointiin ja lasten terveyteen. Opiskelijat saavat myös sairaanhoitajan pätevyyden. Työelämään ei lähdetä keltanokkina, sillä opinnoista lähes puolet on harjoittelua.

  Sinustako terveydenhoitaja?

  Terveyden edistäjä

  Terveydenhoitaja on mukana ihmisten arjessa vauvasta vaariin. Monipuolisessa ammatissasi pääset kannustamaan ja osallistamaan ihmisiä oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen.

  Tehtäviisi voivat kuulua esimerkiksi neuvolavastaanotot, kotikäynnit sekä asiakkaiden terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta. Pääset tukemaan äitejä ja isiä vanhemmuudessa sekä järjestämään tilaisuuksia, jotka voivat liittyä laihduttamiseen, liikuntaan, tupakoinnin lopettamiseen, sukupuolivalistukseen tai ihmissuhdekasvatukseen.

  Terveydenhoitajana teet myös hallinnollisia tehtäviä, esimiestöitä sekä terveydenhoitotyön suunnittelua ja kehittämistä. Työssäsi toimit usein myös yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

  Terveydenhoitajana työskentelet lähellä ihmisen ja yhteisöjen arkea.


  Terveydenhoitajakoulutuksen sisältö

  VAMKin terveydenhoitajakoulutuksen painopistealueina ovat yksilön, perheen sekä yhteisön terveydenhoitajatyö. Tavoitteena on, että saat valmiudet hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntijatehtäviin. Terveydenhoitajana osaat myös kehittää hoitotyötä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Tutkinnon suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi myös sairaanhoitajana.

  Harjoitusluokat ovat tärkeä osa opintoja, koska siellä voidaan simuloida ja demonstroida aitoja hoitotilanteita. Sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Aleresta löytyy viihtyisät opiskelutilat ja paljon erilaisia käytännön harjoitteluun soveltuvia luokkia, esimerkiksi:

  • leikkaussali
  • lastenhoitotyön luokka
  • kirurgisen hoitotyön luokka
  • sisätautien hoitotyön luokka
  • perussairaanhoidon luokka
  • ensiavun luokka
  • äitiyshoitotyön luokka
  • avoterveydenhuollon luokka
  • anatomian ja fysiologian luokka
  • psykiatrisen hoitotyön luokat

  Koulussa tehtävien käytännön harjoitusten lisäksi opiskeluun kuuluu paljon harjoittelua työelämässä – lähes puolet koulutuksen sisällöstä! Opintojen aikana voit suorittaa harjoitteluja esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja hoitajan vastaanotolla.

  Olet harjoittelussa osa työyhteisöä: pääset tekemään ammattialasi töitä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan.

  Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma

   

  Harjoittelijasta ammattilaiseksi

  Vaasa on Suomen kansainvälisimpiä kaupunkeja, jossa on tuleville terveydenhoitajille erinomaiset lähtökohdat monikulttuuriseen hoitoympäristöön perehtymiseen ja ammatillisten valmiuksien omaksumiseen. Mikäli haluat oppia ruotsia opintojen aikana, on Vaasa siihen paras mahdollinen paikka.

  Opiskelu- tai kotikaupungin lisäksi harjoitteluita on mahdollista suorittaa ulkomailla. Opiskelijoitamme on ollut harjoittelussa muun muassa Afrikassa.

  VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Työelämäyhteistyömme tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkojen lisäksi mielenkiintoisia opinnäytetöiden aiheita. Usein hyvin hoidetut harjoittelut edesauttavat saamaan myös lyhyempiä keikkatöitä tai sijaisuuksia.

  Työelämäyhteistyötä tehdään myös erilaisissa projekteissa ja tempauksissa. Niissä opit ammatissa tarvittavia organisointi- ja tiimitaitoja.  Fiilistele videoiden parissa

  Terveydenhoitaja töissä

  Terveydenhoitaja on hoitotyön moniosaaja ja terveydenhoitotyön asiantuntija. Terveydenhoitajan ammatti on monipuolinen ja edellyttää kykyä toimia eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutustaitojen lisäksi avoimuus ja aloitteellisuus ovat terveydenhoitajalle ominaisia piirteitä.

  Terveydenhoitajana voi työpaikkasi olla esimerkiksi:

  • Lastenneuvolassa
  • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa
  • Aikuis- ja vanhustenneuvoloissa
  • Kotihoidossa
  • Työterveydessä

  Voit toimia myös yrittäjänä ja tuottaa mm. kotisairaanhoidon, vanhusten ja vammaisten hoiva- ja asumispalveluja.

  Terveydenhoitajana edistät ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta terveyteen erilaisista elämäntilanteista ja lähtökohdista riippumatta.


  Opiskelija kertoo

  “Käytäntö jalostaa teorian osaamiseksi”

   

  Mari Haapamäki toivoo pääsevänsä työskentelemään lasten ja perheiden parissa esimerkiksi lastenneuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon.

  Miksi VAMKiin?

  Olen asunut koko elämäni Vaasassa. Kahden lapsen äitinä uusien opintojen aloittaminen jossain muussa kaupungissa olisi ollut todella haastavaa ja ehkä jopa mahdotonta.

  Ensimmäinen koulupäiväsi VAMKissa?

  Ennen opintojen aloittamista pohdin kovasti, miten selviän ammattikorkeakoulutasoisesta opiskelusta, kun viimeisestä opiskelujaksostani oli kuitenkin jo vuosia aikaa. Hyvä motivaatio, luokkahenki ja koulun rento ilmapiiri auttoivat osoittamaan tämän ennakkoluulon turhaksi, sillä niiden avulla unohtui opiskelun ns. ”vakavuus”.

  Missä olet ollut harjoittelussa?

  Olen suorittanut kaikki harjoitteluni Vaasassa. Harjoittelupaikat ovat löytyneet hyvin koulun tai Jobstep-palvelun kautta. Erityisesti ensimmäisen vuoden harjoittelu oli tärkeä, sillä se loi pohjan tuleviin haasteisiin: perushoidon osaaminen hoitajan työssä on todella tärkeää ja sitä tarvitsee joka paikassa, työyksiköstä riippumatta. Toisena vuonna suoritettu sisätautien harjoittelu toi mukanaan kesätyöpaikan Vaasan keskussairaalaan, sydänosastolle. Kolmantena vuonna suoritin lastenhoitotyön harjoittelun Vaasan keskussairaalan lastenosastolla ja ilokseni sain sieltä myös kesätöitä. Kolmen kuukauden kesätyöjakso lastenosastolla kehitti ammatillista osaamistani todella paljon ja antaa hyvän pohjan tulevaan ammattiini, terveydenhoitajana. Itselläni on edessä vielä viimeisen vuoden harjoittelut ja odotan niitä innolla. Paikkoina tulee olemaan mm. lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja työterveydenhuolto.

  Mitä mieltä harjoittelusta?

  Pidän harjoitteluita todella tärkeänä osana ammatillista kehittymistä. Koulussa saatu teoriapohja vahvistuu, ja asiat jäävät mieleen käytännön kautta. Harjoitteluissa on hyvä mahdollisuus näyttää omaa innostusta sekä osaamista. Hyvin suoritetuilla harjoitteluilla on varmasti merkitystä työllistymisen kannalta.

  Mielipiteesi opinnoista?

  Koulutusohjelmassa pidän hyvänä labratuntien ja harjoitteluiden suurta määrää. Kinestetiikan taitaminen pitkää työuraa sekä omaa tuki- ja liikuntaelimistöä ajatellen olisi todella tärkeää, ja mielestäni siihen olisi saanut panostaa vielä enemmän.

  Mieleenpainuvinta opintojen varrelta?

  Mieleenpainuvin muisto on tunne, kun opinnäytetyö oli lopultakin  valmis kaiken hiomisen jälkeen ja sain lähettää sen Theseukseen eli opinnäytetöiden tietokantaan.

  Parasta Vaasassa?

  Parasta on meri ja sen ympäristössä kulkevat lenkkipolut. Lisäksi täällä on hyvät mahdollisuudet kaikenlaisen liikunnan harrastamiseen.

  Tulevaisuudensuunnitelmasi?

  Tykkään työskennellä ihmisten parissa, antaa terveyttä edistävää neuvontaa, kannustusta ja tukea, joten terveydenhoitajan tutkinto on minulle oikea valinta. Hyvää meidän tutkinnossa on se, että valmistumme myös sairaanhoitajiksi. Eli jos terveydenhoitajan paikkaa ei heti löydy, voi tehdä myös sairaanhoitajan töitä.


  Mari Haapamäki