Oikeushallinto opinnoissa käsitellään rikos- ja prosessioikeutta sekä ulosottoa, yksityisoikeutta sekä hallinto-oikeutta.

  Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa (osittain ruotsiksi).

  Oikeushallinnosta

  Mitä se oikeushallinto oikein on ?

  Oikeustradenomitutkinto sisältää tavanomaisia liiketaloudellisia opintoja mutta painottuu kuitenkin oikeudellisiin opintoihin. Oikeudellisissa opinnoissa siis käsitellään normeja ja säännöksiä, jotka koskevat myös kaikkea muuta yhteiskunnallista toimintaa kuin yritystoimintaa. Opiskelija pystyy valmistuttuaan arvioimaan omassa työssään, mitkä lait ja asetukset säätävät kyseistä toimintaa ja milloin juristin apu on tarpeen.
   
  Oikeustradenomikoulutusta on oikeusministeriön aloitteesta suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu yhteistyössä, aluksi neljän ja myöhemmin useamman, ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämän tarpeet ovat johtaneet oikeustradenomikoulutuksen kehittämiseen. Koulutus antaa valmiudet oikeudellista osaamista edellyttäviin tehtäviin julkisen sektorin lisäksi myös elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.
   

  Mahdollisia työpaikkoja:

  • Valtionhallinto
  • Oikeuslaitos
  • Kunnat
  • Yritykset
  • Asianajajatoimistot
  • Lakiaisaintomistot

  Oikeushallinnon opiskelu VAMKissa

  Oikeustradenomikoulutusta on oikeusministeriön aloitteesta suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu yhteistyössä, aluksi neljän ja myöhemmin useamman, ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämän tarpeet ovat johtaneet oikeustradenomikoulutuksen kehittämiseen.

  Syventäviin oikeuhallinnon opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukaisesti:

  • Prosessioikeus
   • Tässä opintokokonaisuudessa tutustutaan lähemmin oikeuksiin, jotka sääntelevät oikeudenkäyntimenettelyjä tuomioistuimissa sekä keinoja, joilla kansalaiset voivat saada oikeussuojaa. Kursseja ovat mm. Informaatio-oikeud, vero-oikeuden perusteet, rikosoikeus, prosessioikeus sekä insolvenssioikeus
  • Yksityisoikeus
   • Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu kursseja, joissa käsitellään Yksityisoikeuden perusteita. Lähtökohtana on yksityisten etujen kunnioittaminen yhteisten etujen sijaan.
  • Julkisoikeus
   • Julkisoikeuden tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä ja erityisesti julkisen vallan ja yksityisen välistä suhdetta. Tässä opintokokonaisuudessa käsitellään hallinto-oikeutta, julkisoikeuden perusteita, EU lakeja englanniksi sekä virkamiesoikeutta.

  Lisätietoa Opetussuunnitelmasta