VAMKissa on kolme ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta: insinööreille suunnattu Project Management -koulutus, tradenomeille tarkoitettu Liiketoimintaosaaminen (sivu tulossa) sekä sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja sosionomeille tarkoitettu Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen.