Opiskelija-alennukset ja -etuudet: Monimuoto-opiskelija on oikeutettu opiskelijakorttiin, jolla saa paikallisesti sovitut opiskelija-alennukset sekä valtakunnalliset opiskelija-alennusetuudet kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksia.

  Hakijapalvelut huolehtii aikuisten ja nuorten yhteishakuihin, täydennys- ja lisähakuihin sekä erikoistumisopintoihin hakemiseen liittyvistä ohjaus- ja viranomaistehtävistä, kuten hakijainfo, rekisteröinnit, kutsut, valintakokeissa avustaminen sekä hyväksymis- ja vastaanottoilmoitukset.

  IT-palvelut: Opiskelijoilla on käytössä tietokoneita, lisäksi kannettavan tietokoneen voi lainata päiväksi omaan käyttöön. Kampuksella on kattava langaton verkko. Oman tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöön kannustetaan muun muassa latauspisteitä lisäämällä ja verkkopalveluja kehittämällä. Käytössämme on opiskeluportaali, jonka avulla pääset käyttämään oppimateriaaleja ajasta ja paikasta riippumatta.

  Opintojen ohjaus: Opintojen ohjaukseen on laadittu opiskelijakeskeinen toimintamalli, joka koostuu tiedotuksesta ja neuvonnasta, perusohjauksesta ja syventävästä ohjauksesta. Tiedotuksen ja neuvonnan osuus on tarvelähtöistä ja pitkälti itseohjautuvaa sähköisiin materiaaleihin perustuvaa. Perusohjaus muodostuu ryhmäohjauksesta, joka on kaikkiin koulutusohjelmiin kuuluvaa vakiomuotoista ohjausta. Se sisältää ryhmäohjaajien eli opettajatuutorien vetäminä mm. uusien opiskelijoiden tulohaastattelun sekä vähintään kerran lukuvuodessa käytävät kehityskeskustelut. Ryhmäohjaajat ja opinto-ohjaajat pitävät yhteyttä ja opiskelijan saatavilla on riittävästi ohjausta erilaisissa opintojen solmukohdissa. Syventävästä, tarvelähtöisestä opinto-ohjauksesta vastaavat ensisijaisesti opinto-ohjaajat, koulutuspäälliköt ja opinnäytetyön ohjaajat.

  Ryhmän ”vanhin”: Jokainen aloittava opiskelijaryhmä valitsee keskuudestaan ns. ryhmän vanhimman, joka edustaa ryhmää ja pitää sen yhteisistä asioista yhteyttä joko ryhmäohjaajaan tai aikuisosaston koordinaattoriin. Ryhmän vanhin voi hoitaa myös ryhmää koskevia juoksevia asioita.

  Opintotoimisto neuvoo ja opastaa kaikissa käytännön opiskeluun liittyvissä asioissa. Palveluun kuuluvat mm. opintorekisterien ylläpito, opintosuoritusotteet ja opiskelutodistukset.

  Terveydenhoito: Opiskelijaterveydenhoidosta vastaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Opiskelijoilla on pääsy myös lääkäripalveluihin terveyskeskusten kautta.

  Hammashuoltopalvelut toimivat terveyskeskusten hammashoitotiloissa. Hammashuolto on maksullista aikuisille säädetyn maksuasetuksen mukaan.

  Ura- ja rekrytointipalvelut: Opiskelijat täydentävät oppimaansa työharjoittelussa. Ura- ja rekrytointipalvelut edistää muun muassa urasuunnittelua ja työllistymistä opiskelun eri vaiheissa ja tekee osaavan henkilöstön rekrytoinnin työnantajalle vaivattomaksi.