Oman työn kehittäminen näyttöön perustuen

  Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys, 4 op


  Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys, 4 op

  Ota oman työn kehittäminen haltuun näyttöön perustuen.

  • Toteutustapa: verkko-opinnot
  • Opiskeluaika: 1.6.-31.10.2022 (non-stop aloitus)
  • Kieli: suomi
  • Hinta:  0 €
  • Ilmoittautuminen: 14.3.-18.5.2022

  Ilmoittaudu

   

  Hyödyt.png 

  Kohderyhmä1.png

  Hyödyt

  • Apua työtehtävien priorisointiin
  • Työyhteisötaitojen kehittyminen
  • Näyttöön perustuen työyhteisön kehittäminen
  • Työntekijän itseohjautuvuus kehittyy

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan AMK- ja YAMK -opiskelijat
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla toimivat ammattilaiset
  • Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • osaat priorisoida työtehtäviäsi joustavasti tilanteen mukaan
  • osaat motivoida työyhteisösi jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta
  • osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyäsi sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti
  • kykenet arvioimaan hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa sekä osallistumaan hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä
  • ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun
  • ymmärrät potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa
  • omaat perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä
  • kykenet edistämään omalla toimialueellasi näyttöön perustuvia hoitotyön käytänteitä ja tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön
  • osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.

  Sisältö

  Toiminnan priorisointi ja organisointi. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Tiimin toiminnan johtaminen työvuorossa. Kestävä kehitys. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien materiaalien käyttö, kierrättäminen ja hävittäminen. Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta. Kyky muutoksiin, itsensä johtaminen. Elinikäinen oppiminen. Myönteinen asenne muutoksiin ja kehittämiseen. Työyhteisötaidot. Laadun hallintaa ohjaavat lait ja asetukset ja informaatio-ohjaus. Hoitotyön/terveydenhoitajatyön laadun arviointi. Laadun ja vaikuttavuuden mittarit ja seuranta. Organisaation hoitofilosofia. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys. Hoitotyön kehittämis- ja tutkimuskohteiden tunnistaminen. Vastuu omasta työstä. Vaaratapahtumat, niiden raportointimenettely ja tulosten hyödyntäminen. Potilasturvallisuusraportit osana laatua. Yrittäjänä toimiminen terveydenhoitajan työnä. Toimintakäytänteiden tunnistaminen ja kriittinen arviointi. Yhtenäiset käytännöt. Tieteellisten julkaisujen kriittinen arviointi. Kriittinen ajattelu. Näytön tiivistelmät, järjestelmälliset katsaukset, hoitosuositukset. Näytön asteen arvioiden merkitys kliinisessä päätöksenteossa. Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi kliiniseen käytäntöön. Perehdytys. Mentorointi. Opiskelijaohjaus.

  Opetusmuoto- ja menetelmät

  Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä Moodlessa. Opintojakson oppimistehtävät voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin.

  Opiskelumateriaali

  • Moodlessa oleva materiaali

  Arviointi

  Arvosteluasteikko 0-5. Opintotehtävien arviointi.

  Aikataulu ja paikka

  Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

  Lisätiedot

  Lehtori Sanna Saikkonen | sanna.saikkonen@vamk.fi

   

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä sähköpostitse tiedon opiskelijavalinnasta ja aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

   VAMK+_xs.png