Toiminnallisen terveydentilan kuvaaminen

  ICF-luokituksen perusteet, 2 op


  ICF-luokituksen perusteet, 2 op

  Ota haltuun toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen ICF-luokitus.

  • Toteutustapa: verkko-opinnot
  • Opiskeluaika: 3.1.-31.8.2022 (non-stop aloitus)
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 0 € (maksuton 14.3.-31.8.2022)
  • Ilmoittautuminen: 15.11.2021-15.8.2022

  Huom! Ilmoittautumis- ja opiskeluaikaa jatkettu opintojakson suuren suosion vuoksi.

  Ilmoittaudu

   

  Hyödyt.png 

  Kohderyhmä1.png

  Hyödyt

  • ICF-luokitus tarjoaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja tutkimiselle.
  • Sitä voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä kuvaamaan ihmisen toimintakykyyn liittyvää tietoa rakenteisessa muodossa.
  • Luokituksen avulla voidaan esim. ilmaista, mitä toimintakyvyn eri osa-alueita ja niiden sisältämiä yksittäisiä kuvauskohteita kuntoutuja nostaa esille.

  Kohderyhmä

  • Koulutukseen voivat osallistua kaikki ICF-luokituksesta ja toimintakyvystä kiinnostuneet.
  • Luokituksen käyttäjinä voi olla ammattilaisia, opiskelijoita, opettajia, tutkijoita ja kehittäjiä eri aloilta.

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • osaat kuvata ihmisen toimintakykyä laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti
  • ymmärrät ICF-luokituksen rakenteen ja erilaiset käyttömahdollisuudet
  • osaat hyödyntää ICF-työkaluja asiakas- ja kuntoutustyössä.

  Sisältö

  • ICF-luokituksen rakenne
  • ICF-luokituksen taustaa ja käyttömahdollisuudet
  • ICF-luokituksen koodit ja tarkenteet
  • ICF-luokituksen ydinlistat ja -tarkistuslista
  • ICF-luokituksen työkalut
  • ICF-luokitus - teoriasta käytäntöön
  • ICF-luokitus kuntoutuksessa
  • ICF-kuntouttajan työssä

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkossa. Oppimistehtävät koostuvat

  • 9 luennosta ja
  • itseopiskelutestistä.

  Opiskelumateriaali

  Skholessa ilmoitettu materiaali. 

  Arviointi

  Hyväksytty / hylätty

  Aikataulu ja paikka

  Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Skholessa.

   

  Ilmoittautumis- ja suoritusohjeet

  1. Täytä ilmoittautumislomake (ilmoittautumisaika 14.3.-15.8.2022).
  2. Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja rekisteröintikoodin Skhole -oppimisympäristöön. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen valitsemasi laskutustavan mukaan.
  3. Siirry Skhole -oppimisympäristöön ja rekisteröidy palvelun käyttäjäksi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa "Rekisteröidy" -kuvaketta. Syötä saamasi rekisteröintikoodi ja tietosi palvelun rekisteröintilomakkeeseen.
  4. Opiskele itsenäisesti omaan tahtiin kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.
  5. Opintojakson suoritusmerkintä kirjataan Peppi-järjestelmään 30 päivän kuluessa suorituksesta.

  Saat lisätietoa avoimen amk:n ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa ilmoittautumisohjeista tai voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png