Tasalaatuista ja turvallista hoitoa

  Näyttöön perustuva toiminta, 3 op


  Näyttöön perustuva toiminta, 3 op

  Miten näyttö viedään käytäntöön ja mitä näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto vaatii ammattilaisilta?

  • Toteutustapa: verkko-opinnot
  • Opiskeluaika: 3.1.-31.8.2022 (non-stop aloitus)
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 0 € (maksuton 14.3.-31.8.2022)
  • Ilmoittautuminen: 15.11.2021-15.8.2022

  Huom! Ilmoittautumis- ja opiskeluaikaa jatkettu opintojakson suuren suosion vuoksi.

  Ilmoittaudu

   

   Hyödyt.png

   Kohderyhmä1.png

  Hyödyt

  Opintojakso integroi yhteen näyttöön perustuvan toiminnan ja sen edistämisessä ja vakiinnuttamisessa hyödynnettävät työkalut. Se

  • tuo uutta tietoa näytön käyttöönotosta ja sitä ohjaavasta teoreettisesta lähestymistavasta sekä näyttöön perustuvaan toimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä
  • tarjoaa kokonaiskuvan näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen vakiinnuttamisesta pysyväksi toiminnaksi.

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi ymmärrät

  • mitä tarkoitetaan näytöllä
  • miten näyttö operationalistetaan hoitamista ohjaaviksi toimintamalleiksi
  • miten toimintamallit otetaan yhdenmukaisesti käyttöön niin, että näytön käytöstä voi seurata odotetut tulokset asiakkaille/potilaille
  • ymmärrät näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen hoitotyössä.

  Sisältö

  • Tarve ja tavoitteet näyttöön perustuvalle toiminnalle
  • Näyttöön perustuvaa toimintaa tukevat rakenteet
  • Näyttöön perustuvan toiminnan prosessi
  • Näyttöön perustuvan toiminnan arviointi

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkossa. Oppimistehtävät koostuvat

  • 25 luennosta ja
  • itseopiskelutestistä.

  Opiskelumateriaali

  Skholessa ilmoitettu materiaali. 

  Arviointi

  Hyväksytty / hylätty

  Aikataulu ja paikka

  Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Skholessa.

   

  Ilmoittautumis- ja suoritusohjeet

  1. Täytä ilmoittautumislomake (ilmoittautumisaika 14.3.-15.8.2022).
  2. Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja rekisteröintikoodin Skhole -oppimisympäristöön. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen valitsemasi laskutustavan mukaan.
  3. Siirry Skhole -oppimisympäristöön ja rekisteröidy palvelun käyttäjäksi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa "Rekisteröidy" -kuvaketta. Syötä saamasi rekisteröintikoodi ja tietosi palvelun rekisteröintilomakkeeseen.
  4. Opiskele itsenäisesti omaan tahtiin kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.
  5. Opintojakson suoritusmerkintä kirjataan Peppi-järjestelmään 30 päivän kuluessa suorituksesta.

  Saat lisätietoa avoimen amk:n ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa ilmoittautumisohjeista tai voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png