Elämän hallinta, onnellisuus ja terveys

  Positiivinen psykologia, 3 op


  Positiivinen psykologia, 3 op

  Oletko kiinnostunut millaiset asiat lisäävät koettua elämänhallinnan tunnetta sekä terveyttä?

  • Toteutustapa: verkko-opinnot
  • Opiskeluaika: non-stop aloitus (viimeinen aloitusajankohta 15.5.2023)
  • Kieli: Suomi
  • Hinta: 0 € (maksuton 14.3.–31.8.2022)
  • Ilmoittautuminen: päättyy 15.5.2023

   Ilmoittaudu

   

   Hyödyt.png

  Kohderyhmä1.png

  Hyödyt

  • Osaat hahmottaa, mistä hyvinvointimme rakentuu ja millä keinoin sitä voidaan edistää
  • Saat erilaisia näkökulmia siihen, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
  • Ammattilaisille, jotka työssään haluavat vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin
  • Koulutus sopii ihmisen hyvinvoinnista kiinnostuneille

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • ymmärrät tekijöitä, joiden varaan sekä yksilöiden että yhteisöjen vahvuudet rakentuvat
  • omaat käsityksen siitä, millaiset asiat lisäävät koettua elämänhallinnan tunnetta sekä terveyttä
  • osaat pohtia ihmisen vahvuuksia patologioiden sekä heikkouksien sijaan.

  Sisältö

  • Ihmisen sekä yhteisöjen vahvuudet
  • Elämänhallinta
  • Onnellisuus
  • Terveys

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkossa. Lukemispäiväkirja oppimateriaalista yhden valitun kirjan mukaan.

  Opiskelumateriaali

  Valitse yksi seuraavista kirjoista:

  • Aspinwall, Lisa G. & Staudinger, Ursula M. 2006 (tai uudempi) . Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita. Helsinki (vastaava teos ruotsiksi tai englanniksi 2003 tai uudempi "psychology of human strengths" käy myös)
  • Lyobomirsky, Sonja. Kuinka onnelliseksi.2009 (tai uudempi) . Basam books.
  • Ojanen, Markku.2007 (tai uudempi). Positiivinen psykologia. Edita. Helsinki
  • Ojanen, Markku. 2009 (tai uudempi). Hyvinvoinnin käsikirja. Kirjapaja. Helsinki
  • Ojanen, Markku. 2013 (tai uudempi). Murra onnellisuuden esteet. Minerva kustannus. Helsinki
  • Ojanen, Markku. 2013 (tai uudempi) .Onnellisuuden käsikirja. Perussanoma
  • Seligman, Martin E.P. 2008 (tai uudempi). Aito onnellisuus. Positiivisen psykologian keinoin täyteen elämään. Art House. (vastaava teos ruotsiksi tai englanniksi 2004 "Authentic Happines" käy myös)
  • Uusitalo-Malmivaara, Lotta. 2014 (tai uudempi) Postiiivisen psykologian voima. PS-Kustannus.
  • Ojanen Markku 2015. Onni on elämän sivutuote. Minerva.
  • Ojanen Markku 2018. Onnellisuuksien oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta. PS-Kustannus.

  Sekä opintojakson oppimisympäristöstä löytyvät materiaalit (mainittu opintojakson suoritusohjeessa).

  Arviointi

  Numeerinen arviointi (0-5)

  • arvosana 5: Opiskelija osaa pohtia aihetta useasta näkökulmasta
  • arvosana 3: Opiskelija osaa pohtia aihetta
  • arvosana 1: Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta.

  Aikataulu ja paikka

  Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakso tulee suorittaa 12 kk aikana ilmoittautumisesta.

  Lisätiedot

  Ahti Nyman: Ahti.nyman@vamk.fi

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png