Potilas- turvallisuus digitalisaatiossa

  Potilas- ja asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoituessa, 3 op


  Potilas- ja asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoituessa, 3 op

  Laajenna osaamistasi ja ymmärrystäsi digitaalisesta potilasturvallisuudesta.

  • Toteutustapa: verkko-opinnot
  • Opiskeluaika: 1.6.-15.8.2022 (non-stop aloitus)
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 0 €
  • Ilmoittautuminen: 14.3.-18.5.2022

  Ilmoittaudu

   

  Hyödyt3.png 

  Kohderyhmä.png

  Hyödyt

  • Laajentaa osaamista potilas- ja asiakasturvallisuudesta

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan AMK ja YAMK -opiskelijat
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla toimivat ammattilaiset
  • Opintojaksolle osallistujilta edellytetään aiempaa tietämystä potilas- ja asiakasturvallisuudesta

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • osaat kuvailla potilaan ja asiakkaan turvallisuutta koskevat työn ehdot sekä haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-alueilla
  • tiedät Suomen lainsäädännön ja suositukset, jotka koskevat potilas- ja asiakasturvallisuutta
  • tiedät, kuinka digitaaliset järjestelmät vaikuttavat potilas- ja asiakasturvallisuuteen sekä osaat ennakoida riskejä raportoinnin ja seurannan avulla
  • osaat kuvailla, mitä mahdollisuuksia ja haasteita potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen tarvitaan digitaalisia palveluita käytettäessä
  • tiedät, mitä turvallisuuskulttuuri tarkoittaa potilas- ja asiakasturvallisuuden digitalisoituessa
  • tiedät, kuinka eettiset näkökulmat vaikuttavat potilas- ja asiakasturvallisuuteen digitalisoituvassa ympäristössä.

  Sisältö

  • Opintojaksolle osallistujat oppivat enemmän potilas- ja asiakasturvallisuudesta ja mitä se on digitalisoituvassa ympäristössä.
  • Opintojakso pitää sisällään ajankohtaisen osaamisen sekä tulevaisuuden visio potilas- ja asiakasturvallisuudesta.
  • Opintojaksolla käsitellään hyvinvointiteknologian työkaluja, jotka tukevat potilas- ja asiakasturvallisuutta.

  Opetusmuoto- ja menetelmät

  Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakso etenee kahden viikon sykleissä siten, että opiskelija suorittaa itsenäisesti kahden viikon aikana kunkin jakson tehtävät sekä siirtyy seuraavaan.

  Opintojakso koostuu

  • lyhyistä verkkoluennoista (videotallenteet)
  • aktiivisesta osallistumisesta Moodlen keskustelualueella
  • kirjallisista harjoituksista.

  Opiskelumateriaali

  • Moodlessa oleva materiaali

  Arviointi

  Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson arviointi koostuu kahdesta kirjallisesta työstä ja moodle-tentistä (10 monivalinta kysymystä ja vastaukset näet heti tenttiä tehdessäsi). Valmiit osiot arvioidaan, mutta esim. aktiivisella osallistumisella keskustelualueella voi vaikuttaa arvosanaan nostavasti.

  Aikataulu ja paikka

  Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

  Lisätiedot

  Miia Joensuu: miia.joensuu@vamk.fi

  Opinnot on suunniteltu yhteistyössä Yrkeshösskola Novian, Åbo Academin, Turun yliopiston ja Vaasan sairaanhoitopiirin Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kanssa.

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png