RAI-arvioinnin perusosaajaksi

  RAI-arviointi, 3 op


  RAI-arviointi, 3 op

  Syvennä ymmärrystäsi ikäihmisen RAI- arvioinnin tekemisestä ja hanki itsellesi RAI- perusosaajan todistus.

  • Toteutustapa: verkko-opinnot
  • Opiskeluaika: 1.9.2021-31.8.2022 (non-stop aloitus)
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 0 € (maksuton 14.3.-31.8.2022)
  • Ilmoittautuminen: 1.8.2021-15.8.2022

  Huom! Ilmoittautumis- ja opiskeluaikaa jatkettu opintojakson suuren suosion vuoksi.

  Ilmoittaudu

   

  Hyödyt3.png

   Kohderyhmä.png

  Hyödyt

  • Osaat tehdä ikäihmisen RAI-arvioinnin ympärivuorokautisen hoidon yhteydessä
  • Opit huomaamaan muutokset asiakkaan toimintakyvyssä ja reagoimaan tilanteisiin nopeasti
  • Saat koulutuksen suoritettuasi RAI-arvioinnin perusosaajan todistuksen

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
  • Kotipalvelun työntekijät
  • Ympärivuorokautisen hoivapalvelun työntekijät ja yksiköiden vastuuhenkilöt

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • ymmärrät RAI-arvioinnin sisällön ja tarkoituksen
  • osaat arvioida ikäihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä terveydentilaa ja palvelutarpeita monesta eri RAI:n näkökulmasta.

  Sisältö

  Tällä opintojaksolla perehdymme ensimmäiseen osaan RAI-prosessia, eli asiakkaan RAI-arvioinnin tekemiseen. Opiskelija pääsee tutustumaan arvioinnin eri vaiheisiin eri luennoilla, joissa teoria ja käytäntö nivoutuvat yhteen: Seuraamme, kuinka omahoitaja Jaana arvioi asiakkaidensa Alman (89 v) ja Kallen (82 v), fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä terveydentilaa ja kuntoutumismahdollisuutta monesta eri RAI:n näkökulmasta.

  Opintojakso kertoo esimerkkien kautta Jaanan arviointityössään tekemistä valinnoista — siitä, miten hän vastaa RAI-arvioinnin kysymyksiin. Syvennämme ymmärrystämme lukemalla tai kuuntelemalla tarkkoja perusteluja, joita Jaana kirjoittaa arvioinnin kysymyksiin liittyviin muistiinpanoihin. Lisäksi täydennämme tietämystämme teoreettisella tiedolla.

  Opintojakson päätteeksi opiskelija pääsee osallistumaan verkkotenttiin, jonka läpäistyään saa RAI-perusosaajan todistuksen.

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkko-oppimisympäristö Skholessa. Oppimistehtävät koostuvat

  • videoluennoista
  • tekstin lukemisesta tai kuuntelemisesta
  • itseopiskelutestistä.

  Opiskelumateriaali

  Verkkomateriaali, RAI-käsikirja ja -arviointilomake

  Arviointi

  Hyväksytty / hylätty

  Aikataulu ja paikka

  Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Skholessa.

   

  Ilmoittautumis- ja suoritusohjeet

  1. Täytä ilmoittautumislomake (ilmoittautumisaika 14.3.-15.8.2022).
  2. Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja rekisteröintikoodin Skhole -oppimisympäristöön. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen valitsemasi laskutustavan mukaan.
  3. Siirry Skhole -oppimisympäristöön ja rekisteröidy palvelun käyttäjäksi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa "Rekisteröidy" -kuvaketta. Syötä saamasi rekisteröintikoodi ja tietosi palvelun rekisteröintilomakkeeseen.
  4. Opiskele itsenäisesti omaan tahtiin kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.
  5. Opintojakson suoritusmerkintä kirjataan Peppi-järjestelmään 30 päivän kuluessa suorituksesta.

  Saat lisätietoa avoimen amk:n ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa ilmoittautumisohjeista tai voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png