Uusiutuvaa energiaa

  Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi, 5 op


  Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi, 5 op

  Ota tuulivoimaprojektin suunnittelu haltuun.

  • Toteutustapa: verkko-opinnot
  • Opiskeluaika: 16.5.-31.8.2022 (non-stop aloitus)
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 0 €
  • Ilmoittautuminen: 14.3.-2.5.2022

  Ilmoittaudu

   

  Hyödyt.png

  Kohderyhmä1.png

  Hyödyt

  • Koulutuksen suoritettuasi tunnet tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessin vaiheet ja sisällöt sekä keskeiset toimijat ja sidosryhmät.

  Kohderyhmä

  • Koulutus sopii energia- ja ympäristötekniikan opinnoista kiinnostuneille tai opintoja jo suorittaville vapaavalintaisena opintosuorituksena; muille tekniikan aloista kiinnostuneille tai niitä opiskeleville, jotka haluavat laajentaa osaamistaan tuulivoimasta; sekä työn ohessa suoritettavaksi, ja se kehittää esimerkiksi uusien tuulivoimaosaajien perustaitoja.
  • Edeltävä osaaminen: Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja. Edellytyksenä on valmius verkko-opintojen suorittamiseen ja kyky ohjattuun itsenäiseen työskentelyyn.

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi tunnet

  • tuulivoimalan pääkomponentit ja toimintaperiaatteen ja sekä tuulivoiman rakentamisen ja toiminnan keskeisiä ympäristövaikutuksia
  • lupamenettelyn ja suunnitteluprosessin vaiheet, sekä keskeiset toimijat ja roolit
  • tuulivoiman kannalta maankäyttö- ja rakennuslain keskeiset käsitteet sekä alaa koskevat suunnitteluohjeet.

  Sisältö

  Opintojaksolla muodostetaan kokonaiskuva tuulivoimahankkeen suunnittelun eri vaiheista ja keskeisistä sisällöistä. Käsiteltäviä teemoja ovat tuulivoimatekniikan perusteet, hankesuunnittelun vaiheet, kaavoitus ja luvat, tuulivoiman ympäristövaikutukset sekä hankesuunnittelun sidosryhmät. Osana opintojaksoa opiskelija perehtyy valitsemaansa tuulivoimahankkeeseen ja hankkii tästä tietoa itsenäisesti. Opiskelijat osoittavat perehtyneisyytensä laatimalla kurssiportfolion.

  Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
  • Webinaarit ja harjoitukset sekä oppimispäiväkirja / portfolio. Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa koko opintojakson ajan.

  Opiskelumateriaali

  • Ympäristöministeriö 2016. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016. Ympäristöhallinnon ohjeita 5 / 2016. Helsinki: Ympäristöministeriö.
  • Muu opettajan osoittama materiaali.

  Arviointi

  Hyväksytty / hylätty. Perehtyneisyys osoitetaan oppimispäiväkirjalla / portfoliolla ja sen palautus on edellytys opintojakson hyväksynnälle.

  Aikataulu ja paikka

  Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

  Lisätiedot

  Lehtori Toni Lustila: toni.lustila@vamk.fi

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä sähköpostitse tiedon opiskelijavalinnasta ja aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

   VAMK+_xs.png