Kestävää kaupunki- suunnittelua

  Rakennettu ympäristö, 5 op


  Rakennettu ympäristö, 5 op

  Kehitä itseäsi modernin kaavoituksen asiantuntijaksi.

  • Toteutustapa: lähiopetus
  • Ajankohta: 4.1.-25.3.2022
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 75 € tai 300 € avoimen amk:n lukuvuosimaksu
  • Ilmoittautuminen: 15.11.-17.12.2021

  Ilmoittaudu

   

  Hyödyt3.png

  Kohderyhmä.png

  Hyödyt

  • Opintojakso tarjoaa perustiedot kaavoituksesta ja kestävästä kaupunkisuunnittelusta, kuten vihreästä infrastruktuurista ja kestävästä liikkumisesta.

  Kohderyhmä

  • Kaavoituksesta ja kestävästä kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneet.
  • Osallistuminen ei edellytä edeltäviä opintoja ja esitietoja.

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • ymmärrät kaavoituksen hierarkian ja tunnistaa kaavamerkintöjä sekä erilaisten kaavojen ympäristövaikutuksia
  • hallitset maisemarakenneteorian ja osaa soveltaa sitä ympäristönkäytön suunnittelussa sekä tunnistaa ja huomioida luontoarvoja rakennetussa ympäristössä
  • hallitset hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn periaatteet ja käytännöt
  • ymmärrät rakennetun ympäristön vaikutukset ilmastonmuutokseen halliten kestävän ja viisaan liikkumisen tavat sekä tunnistaa hajautettuja ja pienen mittakaavan energiantuotantomuotoja.

  Sisältö

  Kaavoitus, maisemarakenneteoria, vihreä infrastruktuuri ja ekosysteemipalvelut, hulevesien luonnonmukainen käsittely ja kestävä sekä vähäpäästöinen liikkuminen ja energiantuotanto rakennetussa ympäristössä.

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Opetusmenelminä ovat luennot, ryhmätyöt, harjoitustehtävät ja laskuharjoitukset.

  Opiskelumateriaali

  Opettajan ilmoittama materiaali.

  Arviointi

  Arvosteluasteikko 1–5. Arviointimenetelminä harjoitustehtävät, ryhmätyöt ja lopputesti.

  Aikataulu ja paikka

  Päivämäärä

  Kellonaika

  Tila

  TI 4.1.2022

  12:30-14:15

  A3008

  TI 18.1.2022

  12:30-14:15

  A3008

  PE 4.2.2022

  8:15-9:45

  A3009

  TI 15.2.2022

  10:00-11:45

  C1163

  PE 11.3.2022

  10:00-11:45

  A3009

  PE 25.3.2022

  10:00-11:45

  A3009

   

  Lisätiedot

  Lehtori Asseri Laitinen: asseri.laitinen@vamk.fi

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png