Kohti älykästä sähkö- järjestelmää

  Tulevaisuuden sähköverkot, 15 op

   


  Syvennä ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen

  Haluaisitko kehittää omaa sähkötekniikan osaamistasi ja syventää ymmärrystäsi tulevaisuuden sähköverkkojen kehityssuunnista ja niihin liittyvistä suunnitteluhaasteista?

  Tulevaisuuden sähköverkot on neljän kuukauden mittainen ja käytännönläheinen tehopaketti sähkötekniikan YAMK-opintoja teollisuuden asiantuntijoille ja korkeasti koulutetuille työttömille.

  Sähköntuotanto vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutokseen, sillä se on suuri yksittäinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja energiasektorilla. Jotta ilmastonmuutoksen seurauksia voidaan lieventää, täytyy sähköjärjestelmissä soveltaa huomattavasti kehittyneempiä ratkaisuja ja menetelmiä.

  Tulevaisuuden sähköverkot on uusi 15 op:n laajuinen täysin verkossa suoritettava sähkötekniikan YAMK-tasoinen koulutus, jossa syvennät ymmärrystäsi tulevaisuuden sähköverkkojen kehityssuunnista ja niihin liittyvistä suunnitteluhaasteista sekä kehität valmiuksiasi toimia alan asiantuntija- ja kehitystehtävissä.

  Ilmoittaudu koulutukseen

  • Toteutustapa: verkko-opetus
  • Ilmoittautuminen: 1.11.–17.12.2021
  • Ajankohta: 12.1.-13.5.2022
  • Kieli: suomi ja englanti
  • Hinta: maksuton

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

  Hyödyt2.png

  Hyödyt

  • Syvennät ymmärrystäsi tulevaisuuden sähköverkkojen kehityssuunnista ja suunnitteluhaasteista sekä kehität valmiuksiasi toimia alan asiantuntija- ja kehitystehtävissä.
  • Kuulet alan johtavien yritysten ja toimijoiden näkemyksiä tulevaisuuden sähköverkkojen kehityssuunnista.
  • Voit sisällyttää koulutuksessa suoritetut opintopisteet YAMK-tutkintoon, mikäli myöhemmin hakeudut ja tulet hyväksytyksi meille tutkinto-opiskelijaksi.

  Kohderyhmä.png

  Kohderyhmä

  • Koulutus on tarkoitettu teollisuuden asiantuntijatehtävissä työskenteleville työntekijöille sekä korkeakoulutuksen omaaville työttömille.
  • Koulutus palvelee erinomaisesti myös tietotekniikan osaajia, jotka haluavat laajentaa sähkötekniikan osaamistaan.
  • Hakea voivat henkilöt, joilla on suoritettuna insinööritason opinnot sähkö, energia tai tietotekniikan alalta.

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintokokonaisuuden suoritettuasi ymmärrät

  • mitä energiamurros on sekä miten se vaikuttaa sähköjärjestelmään ja sen muutosta ohjaaviin mekanismeihin
  • miten sähköverkon suojaus muuttuu, tehoelektroniikan käyttöä voidaan laajentaa uusille osa-alueille, poistuvan vanhan voimatuotannon hyvät ominaisuudet ovat korvattavissa ja verkon sähkön laatu varmistetaan uudessa tilanteessa
  • miten tuottajakuluttaja -malliin siirtyminen muuttaa sähköverkon kommunikaation periaatteita, laitteita ja protokollaa sekä miten kerätyn datan eettisiin kysymyksiin, tietoturvaan ja kommunikaatioverkkouhkiin voidaan varautua.

  Sisältö

  Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta:

  • Energiajärjestelmän murros, 5 op
  • Tulevaisuuden sähköverkon tekniset ratkaisut, 5 op
  • Tietotekninen sähköverkko, 5 op

  Tutustu tarkemmin opintojaksojen sisältöihin sivun alhaalla olevasta kohdasta "Opintojaksojen kuvaukset".

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Se sisältää itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristö Moodlessa sekä etäluentoja ja ryhmätyöskentelyä Zoomissa. Opetus annetaan suomen ja englannin kielellä. Mahdollisuus suorittaa opintoja joustavasti työn ohella.

  Jokaiselle viikolle on valittu oma aihepiiri, jota käydään läpi jokaisen opiskeluviikon alkupäivinä. Opiskeluviikko alkaa itsenäisesti opiskellen, opiskelijan omalla tahdilla, esitallennettujen luentovideoiden avulla. Yhteiset etäluennot painottuvat keskiviikkoiltapäivään, jolloin keskustelemme videoille esitellyistä aiheista ja teemme ajan niin salliessa myös niihin liittyviä pienimuotoisia ryhmätöitä. Perjantai-iltapäivisin käymme läpi jokaisen ryhmän seminaariesitykset. Ryhmäkohtaiset seminaariaiheet valitaan edellisellä viikolla ja ryhmä valmistelee esityksen omalla ajallaan ennen esityspäivää.

  Opiskelumateriaali

  Luentokalvot jaetaan luentojen yhteydessä. Videoidut materiaalit ovat katsottavissa kahden viikon ajan kyseisen luentoviikon alusta lukien. Jaksoilla tehtäviä lyhyitä, oppimista tukevia simulointiharjoituksia on mahdollisuus suorittaa kotikoneella PSCAD ohjelmiston ilmaisversiolla. Harjoitukset eivät vaadi aiempaa simulointiohjelman tai simuloinnin osaamista.

  Arviointi

  Hyväksytty / hylätty.

  Aikataulu ja paikka

  Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa omalla ajalla sekä etäluennot keskiviikkoisin klo 14:00–15:30 ja seminaaritöiden purut perjantaisin klo 13:00–15:30 Zoomissa 12.1.-13.5.2022. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

  Lisätiedot

  Opettaja Marko Iskala | marko.iskala@vamk.fi

  Tämä koulutus on kehitetty OKM:n myöntämällä erityisavustuksella Tulevaisuuden sähköverkot -hankkeessa.

   

  VAMK+_xs.png

  Opintojaksojen kuvaukset

  Saamme jatkuvasti eri lähteistä erilaista ja eri tasoista tietoa siitä, miten sähköntuotanto, -jakelu, -käyttö ja -varastointi muuttuvat. Jaksolla esittelemme syitä siihen, miksi nykyinen sähkönjakelujärjestelmä muuttuu monella tasoilla ja mihin suuntaan muutostarpeet sekä sopimus- ja lainsäädäntö muutosta ohjaavat. Pohjustamme samalla jatkoluento kokonaisuuksien aihepiirejä perustelemalla niiden vaatiman uudenlaisen ymmärtämyksen tarpeellisuuden. Kuulemme myös alan johtavien yritysten ja toimijoiden näkemykset kehityksen suunnasta. Vierailijaluentoja tulevat pitämään mm. Fingrid, SSAB ja Wärtsilä.

  Lue lisää

  Sähköntuotannostamme poistuu isoja tuotantolaitoksia. Tämä vaikuttaa suoraan sähkönjakelumme luotettavuuden rakenteeseen ja sähkön laadun ylläpitomekanismeihin. Kaikki tämä on uutta, ja niihin tulee osata varautua jo nyt. Olemme sitten hankkimassa isoja tai pieniä sähkönjakelu ja tuotanto järjestelmiä, tulee meidän osata huomioida laitteiden kyky ja niiden sovellettavuus ja toimintarajat. Esittelemme tässä luentokokonaisuudessa ratkaisut, joilla tulevaisuuden sähköverkot pidetään toimintakuntoisina kaikissa tilanteissa. Luennoilla kuulemme myös alan johtavien yritysten ja toimijoiden näkemykset kehityksen suunnasta. Vierailijaluentoja tulevat pitämään mm. ABB, Alva, Arcteq, Caruna ja Danfoss.

  Lue lisää

  Kommunikaatiot ja siihen liittyvät laitteet voivat tuntua kaukaisilta ja normaali elämää koskemattomilta. Kun asiaa miettii tarkemmin, huomaamme kuinka läsnä nämä ovat jo nyt jokapäiväistä elämäämme. Tämän vuoksi on hyvä tiedostaa, miksi meistä ja tottumuksistamme sekä laitteistamme kerätään niin paljon dataa, kuinka se tapahtuu ja miten yksityisen suoja ja verkkorikollisuuteen varautuminen toteutetaan. Käsittelemme myös kommunikaatioverkkorakenteita ja rakenteen vaikutusta dataliikenteen redundanttisuuteen. Luennoilla kuulemme myös alan johtavien yritysten ja toimijoiden näkemykset asiasta ja kehityksen suunnasta. Vierailijaluentoja tulevat pitämään mm. Fingrid, VEO ja Vaasan Sähkö.

  Lue lisää