Suojele luontoa

  Ympäristölainsäädäntö, 3 op


  Ympäristölainsäädäntö, 3 op

  Opi ympäristölainsäädännön salat.

  • Toteutustapa: hybridiopetus
  • Ajankohta: 3.1.-25.4.2022
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 45 € tai 300 € avoimen amk:n lukuvuosimaksu
  • Ilmoittautuminen: 15.11.-17.12.2021

  Ilmoittaudu

   

  Hyödyt3.png

  Kohderyhmä.png

  Hyödyt

  • Opintojakso antaa kattavan kuvan Suomen ympäristölainsäädännöstä sekä perustiedot erilaisista luvista ja arvioinneista, jotka liittyvät teolliseen rakentamiseen ja toimintaan.

  Kohderyhmä

  • Kaikille, jotka tarvitsevat ympäristölainsäädäntöä työssään ja ovat kiinnostuneita aiheesta. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.

   

   

   

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • ymmärrät ympäristölainsäädännön rakenteen ja merkityksen
  • osaat käyttää lainsäädäntötietokantoja tiedonhaussa
  • tunnet maankäytön suunnittelussa vaadittavat selvitykset ja velvoitteet sekä kaavoitusta koskevan lainsäädännön
  • olet perehtynyt yhdyskuntarakenteen ja sen toimintojen sekä ympäristönsuojelun ohjausperiaatteisiin.

  Sisältö

  • Suomen ympäristöhallinto sekä ympäristöoikeuden kansainväliset kytkennät. Ympäristönsuojelulaki ja sen mukainen ympäristöluvan hakeminen. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; tavoitteet, soveltaminen sekä YVA-menettelyn kulku. Maahan, veteen, jätteisiin, terveyden- ja luonnonsuojeluun kohdistuvien lakien keskeistä sisältöä.
  • Maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusta koskevat määräykset. Kaavajärjestelmä, vaadittavat selvitykset sekä kaavoituksen lupajärjestelmä. Kestävä yhdyskuntarakenne ja sen toimintojen ohjaus.
  • Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot.

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena annettavina luentoina, joiden pohjalta tehdään ryhmätöitä, minitenttejä Moodlessa sekä kirjoitetaan esseemuotoisia kirjoitelmia. Opintojakso on vaihtoehtoisesti myös mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa Moodlessa olevan materiaalin perusteella.

  Opiskelumateriaali

  Ympäristölainsäädäntö valikoiduin osin, rakennus- ja maankäyttölaki, luennot, opettajan jakama materiaali, opintojakson alussa erikseen ilmoitettavat tietolähteet.

  Arviointi

  Numeerinen arviointi 1-5. Arviointimenetelmänä harjoitustehtävät.

  Aikataulu ja paikka

  Päivämäärä

  Kellonaika

  Tila

  MA 3.1.2022

  9:00-11:45

  A2032

  MA 10.1.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 17.1.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 24.1.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 31.1.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 7.2.2022

  12:30-14:15

  A2033

  MA 14.2.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 21.2.2022

  12:30-14:15

  A2034

  MA 7.3.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 14.3.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 21.3.2022

  10:00-11:45

  A2033

  MA 28.3.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 4.4.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 11.4.2022

  10:00-11:45

  A2034

  TI 19.4.2022

  10:00-11:45

  A2034

  MA 25.4.2022

  10:00-11:45

  A2034

   

  Lisätiedot

  Laboratorioanalyytikko Eija Iivari: eija.iivari@vamk.fi

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png