Turvaa hyvä ilmanlaatu

  Ilmansuojelutekniikka, 5 op


  Ilmansuojelutekniikka, 5 op

  Ota haltuun yleisimmät ilmapäästöjen minimointi- ja puhdistustekniikat.

  • Toteutustapa: verkko-opetus
  • Ilmoittautuminen: 1.8.–31.8.2021
  • Koulutuksen ajankohta: 1.9.-31.12.2021
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 75 € tai 300 € avoimen amk:n lukuvuosimaksu


  Ilmoittaudu

   

  Kohderyhmä

  • Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat perehtyä teollisuuden ja muun ihmistoiminnan aiheuttamiin päästöihin ilmaan.

  Koulutuksen esittely

  Hyödyt

  Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet tärkeimmät ilmapäästöjen lähteet sekä päästöjen rajoittamismenetelmät.

  Sisältö

  • Ilmakehän rakenne ja toiminta
  • Ilmapäästöjen lähteet
  • Ilmansuojelun viranomaisohjaus
  • Hiukkaspäästöt, typen ja rikin päästöt, VOC-päästöt
  • Päästöjen puhdistus ja rajoittaminen
  • Otsonikerroksen suojelu
  • Ilmastonmuutos
  • Ilmanlaadun mallintaminen

  Opetusmenetelmät

  • Luennot
  • Tutustumiskäynnit
  • Laskuharjoitukset

  Arviointi

  • Numeerinen arviointi

  Aikataulu ja paikka

  Opettaja ilmoittaa myöhemmin.

  Lisätiedot

  Riitta Niemelä: riitta.niemela@vamk.fi

  Ilmoittautumisuohjeet

  Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa 1.8.2021.

  HUOM! Opintojakson koodi on IYS1401, tarvitset sitä ilmoittautumisessa.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi