Turvaa tärkeimmille

  Lastensuojelu, 2 op


  Lastensuojelu, 2 op

  Tutustut lastensuojelulain (417/2007) pääperiaatteisiin, lastensuojelun aloittamiseen ja lastensuojelun menettelyyn.

  • Toteutustapa: verkko-opetus
  • Ilmoittautuminen: 1.8.–31.10.2021
  • Koulutuksen ajankohta: 1.9.2021-31.12.2021
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 30 tai 300 € avoimen amk:n lukuvuosimaksu

   

  Ilmoittaudu

   

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
  • Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät henkilöt
  • Sosiaali- ja terveysalan opetusalan henkilöstö

   

   


  Koulutuksen esittely

  Hyödyt

  Opintojakson suoritettuasi

  • vahvistat osaamistasi lastensuojelulain keskeisistä periaatteista ja lastensuojeluasian menettelysäännöksistä
  • vahvistat omaa osaamistasi avohuollon tukitoimen palveluissa (muun muassa päivähoidossa, hoito- ja terapiapalveluissa, tehostetussa perhetyössä ja perhekuntoutuksessa) sekä sijaishuollossa.

  Sisältö

  • Lastensuojelulain pääperiaatteet
  • Lastensuojelun aloittaminen ja lastensuojelun menettelyt
  • Lastensuojelulain sisältämät lastensuojelulain toteuttamisvaihtoehdot keskittyen sijaishuoltoon ja sijaishuollossa käytettäviin rajoitustoimenpiteisiin

  Opetusmenetelmät

  • 7 videoluentoa
  • 2 casea (sisältää myös mallivastaukset)

  Aikataulu ja paikka

  Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkko-oppimisympäristö Skholessa.

  Arviointi

  Hyväksytty / hylätty. Ei tenttiä.

  Lisätiedot

  Tiina Järvelä: tiina.jarvela@vamk.fi

  Ilmoittautumis- ja suoritusohjeet

  1. Täytä ilmoittautumislomake (ilmoittautumisaika 1.8.-31.10.2021).
  2. Saat ilmoittautumisen jälkeen opettajalta sähköpostitse rekisteröintikoodin Skhole -oppimisympäristöön.
  3. Siirry Skhole -oppimisympäristöön ja rekisteröidy palvelun käyttäjäksi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa "Rekisteröidy" -kuvaketta. Syötä opettajalta saamasi rekisteröintikoodi ja tietosi palvelun rekisteröintilomakkeeseen.
  4. Opiskele itsenäisesti omaan tahtiin kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.
  5. Opintojakson suoritettuasi lähetä opettajalle sähköpostitse kopio suoritustodistuksestasi Skhole -oppimisympäristöstä, minkä jälkeen opettaja kirjaa suorituksesi Peppi-järjestelmään.

  Saat lisätietoa avoimen amk:n ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa ilmoittautumisohjeista tai voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi