Elämän hallinta, onnellisuus ja terveys

  Positiivinen psykologia, 3 op


  Positiivinen psykologia, 3 op

  Oletko kiinnostunut millaiset asiat lisäävät koettua elämänhallinnan tunnetta sekä terveyttä?

  • Toteutustapa: verkko-opetus
  • Ilmoittautuminen: 31.5.2021–15.5.2022
  • Koulutuksen ajankohta: non-stop
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 45 € tai 300 € avoimen amk:n lukuvuosimaksu

   

  Ilmoittaudu

   

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
  • Ammattilaisille, jotka työssään haluavat vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin
  • Koulutus sopii ihmisen hyvinvoinnista kiinnostuneille

   

   

  Koulutuksen esittely

  Hyödyt

  • Osaat hahmottaa mistä hyvinvointimme rakentuu ja millä keinoin sitä voidaan edistää
  • Saat erilaisia näkökulmia mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

  Sisältö

  Opiskelija tutustuu tekijöihin, joiden varaan sekä yksilöiden, että yhteisöjen vahvuudet rakentuvat. Opiskelija muodostaa käsityksen siitä, millaiset asiat lisäävät koettua elämänhallinnan tunnetta sekä terveyttä. Opintojakson tarkoituksena on pohtia ihmisen vahvuuksia patologioiden sekä heikkouksien sijaan.

  • Ihmisen sekä yhteisöjen vahvuudet
  • Elämänhallinta
  • Onnellisuus
  • Terveys

  Toteutustapa

  Verkko-opetus. Opintojakso tulee suorittaa 12 kk aikana ilmoittautumisesta.

  Opetusmenetelmät

  • Verkko opinnot
  • Itsenäinen opiskelu
  • Lukemispäiväkirja oppimateriaalista yhden valitun kirjan mukaan

  Opiskelumateriaali

  Valitse yksi seuraavista kirjoista:

  • Aspinwall, Lisa G. & Staudinger, Ursula M. 2006 (tai uudempi) . Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita. Helsinki (vastaava teos ruotsiksi tai englanniksi 2003 tai uudempi "psychology of human strengths" käy myös)
  • Lyobomirsky, Sonja. Kuinka onnelliseksi.2009 (tai uudempi) . Basam books.
  • Ojanen, Markku.2007 (tai uudempi). Positiivinen psykologia. Edita. Helsinki
  • Ojanen, Markku. 2009 (tai uudempi). Hyvinvoinnin käsikirja. Kirjapaja. Helsinki
  • Ojanen, Markku. 2013 (tai uudempi). Murra onnellisuuden esteet. Minerva kustannus. Helsinki
  • Ojanen, Markku. 2013 (tai uudempi) .Onnellisuuden käsikirja. Perussanoma
  • Seligman, Martin E.P. 2008 (tai uudempi). Aito onnellisuus. Positiivisen psykologian keinoin täyteen elämään. Art House. (vastaava teos ruotsiksi tai englanniksi 2004 "Authentic Happines" käy myös)
  • Uusitalo-Malmivaara, Lotta. 2014 (tai uudempi) Postiiivisen psykologian voima. PS-Kustannus.
  • Ojanen Markku 2015. Onni on elämän sivutuote. Minerva.
  • Ojanen Markku 2018. Onnellisuuksien oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta. PS-Kustannus.

  Sekä opintojakson oppimisympäristöstä löytyvät materiaalit (mainittu opintojakson suoritusohjeessa).

  Arviointi

  Numeerinen arviointi (0-5)

  • arvosana 5: Opiskelija osaa pohtia aihetta useasta näkökulmasta
  • arvosana 3: Opiskelija osaa pohtia aihetta
  • arvosana 1: Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta.

  Lisätiedot

  Ahti Nyman: Ahti.nyman@vamk.fi

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa 1.8.2021.

  HUOM! Opintojakson koodi on SXV0050, tarvitset sitä ilmoittautumisessa.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi