turvallisuus hoitotyössä

  Potilas- ja asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoituessa, 3 op


  Potilas- ja asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoituessa, 3 op

  Laajenna osaamistasi ja ymmärrystäsi digitaalisesta potilasturvallisuudesta.

  • Toteutustapa: verkko-opetus
  • Ilmoittautuminen: 15.9.-6.10.2021
  • Koulutuksen ajankohta: 1.11.-13.12.2021
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 45 € tai 300 € avoimen amk:n lukuvuosimaksu

   

  Ilmoittaudu

   

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan AMK ja YAMK -opiskelijat
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla toimivat ammattilaiset
  • Opintojaksolle osallistujilta edellytetään aiempaa tietämystä potilas- ja asiakasturvallisuudesta

   

  Koulutuksen esittely

  Hyödyt

  Opintojakson suoritettuasi

  • osaat kuvailla potilaan ja asiakkaan turvallisuutta koskevat työn ehdot sekä haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-alueilla
  • tiedät Suomen lainsäädännön ja suositukset, jotka koskevat potilas- ja asiakasturvallisuutta
  • tiedät, kuinka digitaaliset järjestelmät vaikuttavat potilas- ja asiakasturvallisuuteen sekä osaat ennakoida riskejä raportoinnin ja seurannan avulla
  • osaat kuvailla, mitä mahdollisuuksia ja haasteita potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen tarvitaan digitaalisia palveluita käytettäessä
  • tiedät, mitä turvallisuuskulttuuri tarkoittaa potilas- ja asiakasturvallisuuden digitalisoituessa.
  • tiedät, kuinka eettiset näkökulmat vaikuttavat potilas- ja asiakasturvallisuuteen digitalisoituvassa ympäristössä.

  Sisältö

  • Opintojaksolle osallistujat oppivat enemmän potilas- ja asiakasturvallisuudesta ja mitä se on digitalisoituvassa ympäristössä.
  • Opintojakso pitää sisällään ajankohtaisen osaamisen sekä tulevaisuuden visio potilas- ja asiakasturvallisuudesta.
  • Opintojaksolla käsitellään hyvinvointiteknologian työkaluja, jotka tukevat potilas- ja asiakasturvallisuutta.

  Opetusmenetelmät

  • Lyhyet verkkoluennot
  • Aktiivinen osallistuminen Moodlen keskustelualueella
  • Kirjalliset harjoitukset

  Opiskelumateriaali

  • Moodlessa oleva materiaali

  Arviointi

  Opintojakson arviointi koostuu kahdesta kirjallisesta työstä ja moodle-tentistä (10 monivalinta kysymystä ja vastaukset näet heti tenttiä tehdessäsi).

  Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Valmiit osiot arvioidaan, mutta esim. aktiivisella osallistumisella keskustelualueella voi vaikuttaa arvosanaan nostavasti.

  1 (tyydyttävä): suorittaa kurssin tehtävät ilman syvällistä paneutumista

  2 (tyydyttävä): sama kuin arvosana 1, ja sen lisäksi on suorittanut kurssin tyydyttävällä tasolla sekä osoittanut aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta

  3 (hyvä): on perehtynyt kurssin kirjallisuuteen ja sen perusteella osannut esittää perusteellisia ja harkittuja vastauksia sekä osallistunut aktiivisesti keskusteluihin

  4 (kiitettävä): samat kuin arvosana 3 ja sen lisäksi vastauksissa nähtävissä syvällinen pohdinta ja vilkas osallistuminen keskusteluihin

  5 (kiitettävä): suorittanut kurssin osa-alueet ja osoittaa vastauksissaan perehtyneisyyden kirjallisuuteen, esittää erinomaisia vastauksia ja kommentteja, joihin sisältyy omia pohdintoja. Osallistunut aktiivisesti keskusteluihin sekä perehtynyt tieteelliseen kirjallisuuteen ja osoittaa tietonsa syventymisen kurssin aikana.

  Aikataulu ja paikka

  Ilmoitetaan myöhemmin.

  Lisätiedot

  Miia Joensuu: miia.joensuu@vamk.fi

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittautuminen opintojaksolle on 15.9.-6.10.2021.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi