RAI-arvioinnin perusosaajaksi

  RAI-arviointi, 3 op


  RAI-arviointi, 3 op

  Syvennä ymmärrystäsi ikäihmisen RAI- arvioinnin tekemisestä ja hanki itsellesi RAI- perusosaajan todistus.

  • Toteutustapa: verkko-opetus
  • Ilmoittautuminen: 1.8.–31.10.2021
  • Koulutuksen ajankohta: 1.9.2021-31.12.2021
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 45 € tai 300 avoimen amk:n lukuvuosimaksu

   

  Ilmoittaudu

   

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
  • Kotipalvelun työntekijät
  • Ympärivuorokautisen hoivapalvelun työntekijät ja yksiköiden vastuuhenkilöt

   

   

  Koulutuksen esittely

  Hyödyt

  Opintojakson suoritettuasi osaat tehdä asiakkaan RAI-arvioinnin ja saat RAI-perusosaajan todistuksen.

  Sisältö

  Tällä opintojaksolla perehdymme ensimmäiseen osaan RAI-prosessia, eli asiakkaan RAI-arvioinnin tekemiseen. Opiskelija pääsee tutustumaan arvioinnin eri vaiheisiin eri luennoilla, joissa teoria ja käytäntö nivoutuvat yhteen: Seuraamme, kuinka omahoitaja Jaana arvioi asiakkaidensa Alman (89 v) ja Kallen (82 v), fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä terveydentilaa ja kuntoutumismahdollisuutta monesta eri RAI:n näkökulmasta.

  Opintojakso kertoo esimerkkien kautta Jaanan arviointityössään tekemistä valinnoista — siitä, miten hän vastaa RAI-arvioinnin kysymyksiin. Syvennämme ymmärrystämme lukemalla tai kuuntelemalla tarkkoja perusteluja, joita Jaana kirjoittaa arvioinnin kysymyksiin liittyviin muistiinpanoihin. Lisäksi täydennämme tietämystämme teoreettisella tiedolla.

  Opintojakson päätteeksi opiskelija pääsee osallistumaan verkkotenttiin, jonka läpäistyään saa RAI-perusosaajan todistuksen.

  Opetusmenetelmät

  • videoluennot
  • lukeminen tai kuunteleminen
  • itseopiskelutesti

  Opiskelumateriaali

  Verkkomateriaali, RAI-käsikirja ja -arviointilomake

  Arviointi

  Hyväksytty / hylätty

  Aikataulu ja paikka

  Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkko-oppimisympäristö Skholessa.

  Lisätiedot

  Tiina Järvelä: tiina.jarvela@vamk.fi

  Ilmoittautumis- ja suoritusohjeet

  1. Täytä ilmoittautumislomake (ilmoittautumisaika 1.8.-31.10.2021).
  2. Saat ilmoittautumisen jälkeen opettajalta sähköpostitse rekisteröintikoodin Skhole -oppimisympäristöön.
  3. Siirry Skhole -oppimisympäristöön ja rekisteröidy palvelun käyttäjäksi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa "Rekisteröidy" -kuvaketta. Syötä opettajalta saamasi rekisteröintikoodi ja tietosi palvelun rekisteröintilomakkeeseen.
  4. Opiskele itsenäisesti omaan tahtiin kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.
  5. Opintojakson suoritettuasi lähetä opettajalle sähköpostitse kopio suoritustodistuksestasi Skhole -oppimisympäristöstä, minkä jälkeen opettaja kirjaa suorituksesi Peppi-järjestelmään.

  Saat lisätietoa avoimen amk:n ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa ilmoittautumisohjeista tai voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi