Uusiutuvaa energiaa

  Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi, 5 op


  Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi, 5 op

  Ota tuulivoimaprojektin suunnittelu haltuun.

  • Toteutustapa: verkko-opetus
  • Ilmoittautuminen: 1.8.–27.9.2021
  • Koulutuksen ajankohta: 1.10.2021 - 31.1.2022
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 75 € tai 300 € avoimen amk:n lukuvuosimaksu


  Ilmoittaudu

   

  Kohderyhmä

  • Koulutus sopii energia- ja ympäristötekniikan opinnoista kiinnostuneille tai opintoja jo suorittaville vapaavalintaisena opintosuorituksena.
  • Koulutus sopii myös muille tekniikan aloista kiinnostuneille tai niitä opiskeleville, jotka haluavat laajentaa osaamistaan tuulivoimasta.
  • Koulutus sopii myös työn ohessa suoritettavaksi, ja se kehittää esimerkiksi uusien tuulivoimaosaajien perustaitoja.

  Koulutuksen esittely

  Hyödyt

  • Koulutuksen suoritettuasi tunnet tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessin vaiheet ja sisällöt sekä keskeiset toimijat ja sidosryhmät ja näiden roolit.
  • Tunnet tuulivoimalan pääkomponentit ja toimintaperiaatteen ja sekä tuulivoiman rakentamisen ja toiminnan keskeisiä ympäristövaikutuksia.
  • Tunnet tuulivoiman kannalta maankäyttö- ja rakennuslain keskeiset käsitteet sekä alaa koskevat suunnitteluohjeet sekä lupamenettelyn.

  Sisältö

  • Tuulivoima Suomessa
  • Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi
  • Hankesuunnittelu ja aikataulutus

  Toteutustapa

  Verkko-opetus, johon sisältyy itsenäistä opiskelua ja kouluttajan antamaa ohjausta.

  Opetusmenetelmät

  • luennot
  • harjoitustehtävät

  Opiskelumateriaali

  • Ympäristöministeriö 2016. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016. Ympäristöhallinnon ohjeita 5 / 2016. Helsinki: Ympäristöministeriö.
  • Muu opettajan osoittama materiaali.

  Lisätiedot

  Lehtori Toni Lustila: toni.lustila@vamk.fi

   

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa 1.8.2021.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautumisohjeet

  Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi