Hjälp unga företagare med egna startup kunskaper

  Startup och Innovation, 5 sp


  Startup och Innovation, 5 sp

  Vad genomgick grundarna av Wolt, Rovio och Facebook mfl. då de med sina startup företag lade grunden för börsnotering och personliga miljardförtjänster? Kan du visa hugade unga företagare hur de skall gå tillväga för att lyckas? Lär dig undervisa just detta och dessutom på ett sätt som unga kan ta till sig!

  • Kursutförande: Distansundervisning
  • Tidpunkt: 17.9.–15.10.2022
  • Språk: Svenska
  • Pris: 0 € (OPH finansierad)
  • Anmälningstid: 1.2.-13.9.2022

  Till anmälan

   

  Hyödyt3.png

  Kohderyhmä.png

  Lärandemål

  • Du kommer att uppleva startup-företagarens olika utvecklingsskeden och med den hands-on erfarenheten kan du lära hugade unga startupföretagare navigera inom företagsvärlden i startup skedet.

  Målgrupp

  • Lärare verksamma inom yrkesutbldning, gymnasie- och fritt bildningsarbete
  • Förkunskapskrav: Lärare eller behörig undervisningskompetens

  Presentation av utbildningen

  Lärandemål

  Efter kursen kan du Undervisa ungdomar med genuint företagartag

  Innehål

  • Från idégenerering till startup företagare
  • Ett startups viktigaste utvecklingsfaser och företagandets mest centrala kunskapsområden med tillhörande verktyg;PoC, Prototyp, MVP, Business Plan, Marketing Plan, Pitch, VC-finansiering, IPO

  Undervisningsform och metod

  • Distans/närundervisning som streamas
  • Teamarbete

  Material

  • Föreläsningar, verktyg och hands-on workshop
  • Kursmaterial

  Grading

  0-5

  Tidpunkt och plats

  Fem lördagsträffar 17.9.–15.10.2022. Distans på Zoom/VAMK Vasa.

  Tilläggsinformation

  Lektor Klaus Salonen | klaus.salonen@vamk.fi

  Anmälning

  Till anmälan

  För mer info om anmälning, betalning och avbeställningsvillkor kontaktar du: avoin@vamk.fi

   

   VAMK+_xs_EN.png