Osallistuminen opintoihin tulee perua ennen opintojen alkamista. Tällöin peruminen on maksutonta. Opintojen alkamisen jälkeen tehdystä osallistumisen perumisesta laskutetaan koko opintomaksu. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, maksettuja maksuja ei palauteta. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen avoin@vamk.fi (sähköpostiviesti käy). Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita opintojen perumista.

    HUOM: Non-stop opinnot voi perua maksutta siihen saakka, kunnes opiskelija saa aloitusinfoviestin. Aloitusinfo lähetetään pääsääntöisesti viikon kuluttua ilmoittautumisesta (loma-aikoina voi mennä pidempään). Aloitusinfon saamisen jälkeen laskutetaan koko osallistumismaksu.