Toinen mahdollisuus

  Polkuopinnoilla tutkintoon

  Etkö saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa tai haluatko aloittaa tutkinnon joustavasti? Polkuopiskelijana voit opiskella tietyn koulutuksen opintoja samassa tahdissa kuin ryhmään kuuluvat varsinaiset tutkinto-opiskelijat.


  Hae polkuopintoihin 8. - 14.8.2022

  Ilmoittautuminen elokuussa 2022 alkaviin polkuopintoihin aukeaa 8.8.2022 klo 9.00 ja päättyy 14.8.2022 klo 15.00. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

  Ilmoittaudu polkuopintoihin

  Polkuopinnot

  Polkuopiskelijana teet tietyn koulutuksen opintoja pääsääntöisesti yhden lukuvuoden ajan, eli polkuopinnoissa tehdään ko. tutkintokoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot opetussuunnitelman mukaisesti.

  Polkuopinnoissa ei vaadita mitään tiettyä pohjakoulutusta ja voit opiskella, vaikka sinulla ei olisi ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavaa pohjakoulutusta.

  Polkuopintoihin voidaan kuitenkin asettaa joitakin osaamisvaatimuksia, mikäli ne ovat välttämättömiä opiskelun onnistumiselle. Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana. Erityisen tärkeää on koulutuksen opetuskielen hallinta.

  Opinnoissa selviytyminen edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa (vähintään yleisen kielitutkinnon keskitaso, taso 4, ks. taitotasokuvaukset). Englanninkielisissä ohjelmissa on englannin kielen hyvä hallinta välttämätön. Opiskelijan tulee pystyä seuraamaan opetusta vaivattomasti sekä tuottamaan esseevastauksia ja raportteja opiskeltavista aihepiireistä. Kielitaidon vuoksi ei ole mahdollista saada lisäopetusta.

  Polku tutkintoon

  Suoritettuasi polkuopinnoissa 60 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijan oikeutta avoimen AMK:n erillishaussa. Tällöin haet opiskelijaksi suorittamiesi avoin AMK -opintojen perusteella. Lue lisää erillishaun valintaperusteista ja hakuajoista täältä.

  Useimmissa koulutuksissa 60 opintopistettä voi saada täyteen ensimmäisen vuoden aikana. Poikkeuksena ovat sosionomikoulutus, jossa avoimen kautta ensimmäisen vuoden aikana suoritettavia opintoja on 51 op sekä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus, jossa opintoja on 40 op. Tämä johtuu siitä, että harjoittelua ei voi suorittaa avoimen AMK:n kautta.

  Myös ylemmissä AMK-koulutuksissa on polkuopintopaikkoja

  Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva AMK-tutkinto kulloinkin kyseessä olevan koulutuksen alalta. Tutkinto-opintoja suunnittelevan on hyvä huomata, että ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista on oltava alakohtaista työkokemusta vähintään kolme vuotta AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. YAMK-koulutuksissa tutkinto-opiskelijan oikeuden hakemiseksi tulee avoimessa suoritettuja, koulutuskohtaisia opintoja olla koulutuksesta riippuen 10 op tai 15 op. Käytännössä kuitenkin suoritetaan yleensä ensimmäisen vuoden opinnot kokonaisuudessaan.

  Polkuopintopaikkoja on vain muutama (yleensä 2-3) per koulutus, joten ilmoittautumisessa kannattaa toimia nopeasti, jotta varmistat paikkasi haluamassasi koulutuksessa.

  Opiskelu polkuopinnoissa

  Polkuopinnot toteutetaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa, yleensä koulutuksen opetussuunnitelmaa noudattaen. Varsinainen opiskelu ei eroa tutkinto-opiskelusta. Polkuopiskelija on samalla tavalla ryhmän jäsen kuin tutkinto-opiskelijakin ja voi osallistua kaikkeen teoriaopetukseen. Ainoastaan harjoittelu ei ole toistaiseksi mahdollista avoimessa AMK:ssa. Harjoittelun ajalle on mahdollista suunnitella muita opintoja (esim. vapaasti valittavia opintoja). Polkuopiskelija saa käyttöönsä opiskelutunnukset, joilla pääsee VAMK:n atk-järjestelmiin. Myös kirjastopalvelut ovat kaikkien käytettävissä.

  Koska polkuopinnot eivät johda suoraan tutkintoon, on opiskelussa muutamia eroja tutkinto-opiskeluun verrattuna:

  • Jos olet työtön, ole yhteydessä TE-toimistoon hyvissä ajoin ja selvitä mahdollisuutesi opiskeluun ja opintojen aikaisiin etuuksiin. Opiskelijan henkilökohtainen avoin AMK -opintosuunnitelma on mahdollista laatia siten, että se täyttää työttömyysetuuden saamiselle asetetut kriteerit (suoritettavien opintopisteiden määrä).
  • Polkuopiskelijat eivät saa Kelan opinto-, matka- tai ateriatukia.
  • Polkuopiskelijan ei tarvitse toimittaa koululle todistuksia aiemmista opinnoistaan. Nämä tarkistetaan vasta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyksi tulemisen jälkeen.
  • Koska avoimen opintojen aikana ei voi suorittaa sote-alan harjoitteluja, ei polkuopiskelijan myöskään tarvitse toimittaa opintojen alussa pyydettäviä rokotustietoja koululle. Ne toimitetaan vasta tutkinto-opiskeluvaiheessa.
  • Avoimessa AMK:ssa ei tehdä aiempien opintojen hyväksilukuja, vaan ne tehdään vasta tutkinto-opinnoissa. Aiemmat opinnot ja osaaminen on kuitenkin mahdollista huomioida henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa ja opintojaksoja valittaessa sekä opintojaksojen sisällä vastuuopettajan määrittämällä tavalla.
  • Saadaksesi tutkinnon, sinun tulee hakea ja sinun on tultava valituksi tutkinto-opiskelijaksi joko yhteishaussa tai erillishaussa.
  • Avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot luetaan hyväksi tutkinto-opintoihin, mikäli jatkat VAMK:ssa saman alan opintoja.

  Opiskelun aloittaminen

  Kevään polkuopinnoissa opetus alkaa seuraavasti: ks. alakohtaiset aloitusajat uusien opiskelijoiden sivuilta.

  Noin viikkoa ennen opintojen alkamista polkuopintopaikan saaneet opiskelijat saavat sähköpostitse tiedotteen, joka sisältää opintojen aloittamisen kannalta tärkeitä tietoja, (mm. kellonajan ja paikan, jossa aloitus tapahtuu, linkit ja ohjeet työjärjestyksiin ja oppimisympäristöihin sekä ohjeet opiskelutunnusten saamiseksi). Opinnot aloitetaan yhteisillä orientaatiotunneilla, joissa saat hyödyllistä tietoa käytännön opiskelusta.

  Opiskelumaksut ja peruutusehdot

  Opiskelu maksaa 300 euroa/vuosi. Maksun voi maksaa 1-2 erässä. Mikäli et jostain syystä voikaan osallistua opintoihin, ilmoita siitä mahdollisimman pian. On ehdottoman tärkeää perua osallistuminen ajoissa, jotta paikka voidaan antaa mahdolliselle varasijalla olevalle. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkamista. Myöhemmin ilmoitetusta perumisesta laskutetaan puolet vuosimaksusta. Maksettu opintomaksu on edellytys opintoihin osallistumiselle ja opinto-oikeuden säilymiselle.