Yksikönjohtajana yksityisessä hoitolaitoksessa työskentelevällä Heidi Haapalalla on takanaan pitkä taival VAMK-opintoja: hän opiskeli ensin sosionomiksi, ahkeroi työn ohessa lastensuojelun erikoistumisopintoja sekä suoritti vielä sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon.

  Miksi VAMKiin? Minua kiinnosti lastensuojelun laitoshoito vaativassa yksikössä, ja VAMK tarjosi hyvän opintokokonaisuuden lastensuojelun työkenttään. Myöhemmin työurani kaipasi muutosta, ja esimiestyö alkoi kiinnostaa. VAMKin tarjoama ylempi amk-tutkinto olikin luonteva jatkumo sosionomiopinnoille.

  Mielipiteesi opinnoista? Mieleen ovat jääneet sellaiset opinnot, joissa sai haastatella ammattilaisia. Sain näistä kohtaamisista hyviä eväitä tulevaan ammattiini. Myös ylemmän amk:n opintoihin sisältyvät johtamisen kurssit olivat hyviä. Taloushallinnosta en pitänyt, mutta näin jälkeenpäin olen todennut, että niitä olisi voinut olla enemmänkin.

  Mitä työnantajat odottavat? Organisaatiossa, jossa työskentelen, ammattikorkeakoulun merkitystä arvostetaan. Teemme paljon yhteistyötä VAMKin kanssa. Työnantajallani on siis hyvä käsitys koulutuksen sisällöstä. Työnantajani myös luotti, että koulutuksen tarjoamilla pohjatiedoilla minun oli mahdollista suoriutua tarjotusta työtehtävästä.

  Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tehdessä ryhmämme oli melko tiivis, mutta koska tutkintoa tehdään työn ja perheen ohella, paljon oli myös itsenäistä tekemistä. Ajoittain koin työlääksi yhdistää opiskelun pikkulapsiperheen arkeen sekä työhön, se vaati paljon suunnittelua.

  Tyypillinen työpäiväsi? Työssäni vastaan operatiivisesta toiminnasta nuorten kanssa sekä toimin lähiesimiehenä työtiimilleni. Työpäiväni ovat erittäin vaihtelevia, mutta eivät milloinkaan tylsiä tai yksitoikkoisia. Yksikkö, jossa työskentelen, on akuuttiyksikkö, joka osaltaan vaikuttaa työpäivieni hektisyyteen. Työskentelen paljon hoito- ja kasvatustyössä ohjaajien tukena. Laadin koosteita ja yhteenvetoja sekä teen suunnitelmia nuoren hoitoon liittyen. Keskustelen paljon nuorten kanssa. Tämän lisäksi työhöni kuuluu myös työyhteisön johtamista ja hyvinvoinnin huomioimista kokonaisvaltaisesti.

  Parasta Vaasassa? Luonto on erityisen mieluisa ja itseäni lähellä. Vaasassa on myös hyvät mahdollisuudet opiskella työn ohella.

  Tulevaisuudensuunnitelmasi? Lastensuojelussa koen olevani hyvässä työssä, sellaisessa, jossa työllä on oikeasti merkitystä. Sosiaaliala on kehittyvä alasuuntaus, mutta itse koen, että oikeanlainen kehitys on hyvästä.

  Julkaistu 11.09.2019.

  Takaisin