Hae 15.8. mennessä

  Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille (15op) ja sosionomeille (2 op)

  Yrkeshögskolan Novia järjestää yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun, VAMK, kanssa työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen terveydenhoitajille ja sosionomeille.

  Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto).

  Koulutus on kaksikielinen. Luennot ovat pääosin ruotsiksi, osin suomeksi. Materiaali on molemmilla kielillä. Keskustelut, tehtävät ja lopputyö on mahdollista toteuttaa omalla äidinkielellä. Koulutuksen jälkeen saat todistuksen suoritetuista opinnoista.

  Koulutus on suunniteltu terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinnon suorittaneille ja työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.

   

  Osaamistavoitteet

  • Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti
  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen

  Sisältö

  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen, 3 op
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen, 5 op
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen, 5 op
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen, 2 op

  Toteutus

  Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna: Koulutus sisältää etäopetusta, lähiopetusta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. 14 päivää ovat lähiopetusta, noin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetus tapahtuu Campus Vaasassa, Alere, Wolffintie 31, 65200.

  2 op koulutus sosionomeille toteutetaan, mikäli myös 15 op:n kokonaisuus toteutuu.

   

  Aikataulu terveydenhoitajat

  Syksy 2020: 1 - 2.10 / 29 - 30.10 / 26 - 27.11

  Kevät 2021: 21 - 22.1 / 18 - 19.2 / 18 - 19.3 / 15 - 16.4

  Aikataulu sosionomit:

  1.10.2020 / 19.2.2021 / 16.4.2021