Hae 31.8.2021 mennessä

  Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille (15op) ja sosionomeille (2 op)

  Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto).

  Koulutus on kaksikielinen. Opiskelija voi käyttää omaa äidinkieltään keskusteluissa, tehtävissä ja lopputyössä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa.

  Koulutus on suunniteltu terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinnon suorittaneille ja työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.

  Ilmoittaudu koulutukseen

   

  Osaamistavoitteet

  • Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti
  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen

  Sisältö

  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen, 3 op
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen, 5 op
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen, 5 op
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen, 2 op

  Toteutus

  Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna: Koulutus sisältää etäopetusta, lähiopetusta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. 14 päivää ovat lähiopetusta, noin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetus tapahtuu Campus Vaasassa, Alere, Wolffintie 31, 65200.

  2 op koulutus sosionomeille toteutetaan, mikäli myös 15 op:n kokonaisuus toteutuu.

   

  Koulutuksen aikataulu: 30.9.2021–8.4.2022

  Terveydenhoitajat

  • 30.9.-1.10.2021
  • 28.-29.10.2021
  • 25.-26.11.2022
  • 20.-21.1.2022
  • 17.-18.2.2022
  • 17.-18.3.2022
  • 7.-8.4.2022

  Sosionomit:

  • 30.9.2021
  • 1.10.2021 (4 h)
  • 29.10.2021 (4 h)
  • 20.1.2022 (4 h)
  • 17.2.2022
  • 8.4.2022