Hoitotyön asiantuntija

    Sairaanhoitaja, AMK

    Sairaanhoitajia koulutetaan työhön ihmisten kanssa. Osaamista saadaan aidossa ympäristössä, sillä meillä on muun muassa leikkaussali sekä kirurgisen- ja psykiatrisen hoitotyön luokat. Kolmasosa opinnoista on harjoittelua, mikä kehittää tietoja, taitoja ja vuorovaikutuskykyä.

    210 op – 3,5 vuotta | Päiväopiskelu | Harjoittelu: 75 op | Aloituspaikat: 35

    Seuraava haku: 17.3.–31.3.2021