Arjen sankari

    Sosionomi, AMK

    Sosionomin koulutukseen sisältyy monikulttuurisuutta, varhaiskasvatusta, sosiaalityötä ja kuntouttavaa työtä tukevia opintoja. Työtä tehdään ihmisten arjessa ja usein eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa. Työelämään lähdetään osaajina, sillä noin viidennes opinnoista on työharjoittelua alan organisaatioissa ja yrityksissä.

    210 op – 3,5 vuotta | Päiväopiskelu | Harjoittelu: 45 op | Aloituspaikat: 40

    Haku päiväopintoihin: Kevät 2021

    Seuraava haku: 17.3.–31.3.2021