Tulevaisuuden digitekijä

    Tietojenkäsittely, tradenomi AMK

    Tietojenkäsittelyn tradenomit ovat niitä tyyppejä, joita työelämä arvostaa ja tarvitsee. Tulevaisuuden digiosaajat opiskelevat muun muassa ohjelmointia ja digitaalista tuotantoa. Käytännöstä otetaan vahva ote jo opintojen aikana, kun yrityksille tehdään toimeksiantoina esimerkiksi webbisivuja ja käytettävyystestauksia.

    210 op / 3,5 vuotta | Päiväopiskelu | Harjoittelu: 30 op | Aloituspaikat: 35

    Seuraava haku: 17.3.–31.3.2021