Avoin väylä

  Erillishaku avoimen opinnoilla

  Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa erillisvalinnan kautta suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hakija, joka on suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoja ja täyttää alla luetellut ehdot.


  Hakeminen

  Haku tapahtuu ammattikorkeakoulun ilmoittamina hakuaikoina Opintopolussa.

  Hakuajat:

  • 15.5.- 31.5.
  • 15.11.- 30.11.

  Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu lukukauden alussa (1.1. ja 1.8.).

   

  Valintaperusteet voimassa 1.1.2021 toistaiseksi.

  Erillishaku ja tutkinnot

  Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa erillisvalinnan kautta suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hakija, joka on suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintoja ja täyttää seuraavat ehdot:

  Ammattikorkeakoulututkinto:

  1. Hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 op hakemuksen jättöpäivään mennessä.
  2. Opintojen tulee olla haettavaan koulutukseen soveltuvia ja hyväksi luettavia opintoja, kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Haettaessa tekniikan, liiketalouden tai tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen saa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetuista opinnoista olla korkeintaan 10 opintopistettä harjoittelua.
  3. Sosiaali- ja terveysalalla voidaan edellyttää soveltuvuustestiin osallistumista. Soveltuvuustestin läpäisyssä noudatetaan samaa vähimmäispistemäärää kuin valtakunnallisesti noudatettavissa alan valintaperusteissa on ilmoitettu. Soveltuvuuskokeen tulos on voimassa vain yhden haun ajan. Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
  4. Opinnoissa on ollut riittävä menestys, opinnot on suoritettu pääsääntöisesti kahden vuoden aikana. Opiskelijalla tulee olla realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto opiskeluoikeusaikana. Myönnettävään opiskeluoikeusaikaan vaikuttaa avoimessa suoritettujen opintojen laajuus lyhentävästi.
  5. Mikäli hakijalla on soveltuva ammatillinen perustutkinto (180osp tai 120ov lähihoitajan tutkinto), voi hän tulla valituksi suoritettuaan 30 op Vaasan ammattikorkeakoulun osoittamia opintoja hakemuksen jättöpäivään mennessä. Opinnot on suoritettu pääsääntöisesti yhden vuoden aikana.
  6. VPS-urheilijapolku tradenomin amk-tutkintoon: edellytyksenä 30op koulutuskohtaisia suorituksia avoimessa ammattikorkeakoulussa. Soveltuvat opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti liiketalouden monimuotoryhmässä.   Erillishaun kautta opiskeluoikeutta voi hakea myös liiketalouden päivätoteutukseen.

  Soveltuvat tutkinnot ja koulutukset (180 osaamispistettä):

  • Liiketalouden perustutkinto – Liiketalouden koulutus, International Business
  • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto – Tietojenkäsittelyn koulutus
  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto – Sähkötekniikan koulutus
  • Kone- ja metallialan perustutkinto – Konetekniikan koulutus
  • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto – Tietotekniikan koulutus, Information Technology
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Sairaanhoitajakoulutus, Sosionomikoulutus (180osp tai lähihoitaja 120ov)

  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto:

  1. Hakija voi hakea opiskeluoikeutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, kun hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 10 op (tutkinnon laajuus on 60 op) tai vähintään 15 op (tutkinnon laajuus on 90 op) hakemuksen jättöpäivään mennessä.
  2. Opintojen tulee olla haettavaan koulutukseen soveltuvia ja hyväksi luettavia opintoja, kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään.
  3. Suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo on oltava vähintään kolme (3).
  4. Ylempään amk-tutkintoon hakevalla hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulu-lain 25§ mukainen soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

  Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen.

  Kaikki edellä mainitut valintaperusteet täyttävät hakijat hyväksytään tutkinto-opiskelijoiksi.