Siirtoa haetaan Opintopolku.fi -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

  1.-15.5. (syksyllä alkavat opinnot)

  1.-15.11. (keväällä alkavat opinnot)


  Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

  Opiskelijavalinta

  Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa erillisvalinnan kautta suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hakija, joka täyttää seuraavat ehdot:

  1. Siirto-opiskelijaksi hakeva on suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija.
  2. Hakijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan tavoitteellisesti. Ammattikorkeakoulututkintoon siirryttäessä etusijalla ovat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään 45 op lukuvuodessa tai 22 op lukukaudessa. Haettaessa siirtoa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon edellytetään vähintään 15 op lukuvuodessa sekä hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus).
  3. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot.
  4. Siirto-opiskelijalla on riittävät valmiudet suorittaa tutkinto loppuun jäljellä olevan opiskeluajan sisällä.
  5. Uuden opiskeluoikeuden tavoitteellisesta suoritusajasta vähennetään siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen käytetty aika.
  6. Siirron edellytyksenä on, että merkittävä osa hakijan suorittamista opinnoista voidaan sisällyttää uuden opiskeluoikeuden mukaiseen tutkintoon. Tutkintonimikkeen muuttuessa ja koulutusalalta toiselle siirtyminen on mahdollista ensimmäisen lukukauden jälkeen.
  7. Vaasan ammattikorkeakoulu voi tarvittaessa järjestää valinta/soveltuvuuskokeet.
  8. Valinnan edellytyksenä on että, vuosikurssilla/ryhmässä on tilaa.
  9. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden Vaasan ammattikorkeakoulussa, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.
  10. Siirto-opiskelijat aloittavat opiskelun aina lukukauden alussa.

  Hakijapalvelut tiedottaa siirtohaun tuloksista seuraavasti:

  • 30.6 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
  • 15.12 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

  Hakija näkee valinnan tuloksen Opintopolussa ja ottaa paikan vastaan Opintopolussa

  • 31.7 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
  • 31.12 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

  Pakollisina liitteinä tulee toimittaa viimeisin virallinen opintosuoritusote sekä opiskelutodistus. Liitteet toimitetaan Vaasan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin lomakkeella ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

  Opiskelupaikka on vahvistettava määräaikaan mennessä. Mikäli siirto-opiskelija vahvistaa siirrossa saamansa opiskelupaikan, hän menettää samalla siirron perusteena olleen opiskelupaikan.  Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti.

   

  Lisätietoja

  Lisätietoja siirrosta ja valintaperusteista voit kysyä Vaasan ammattikorkeakoulun hakijapalveluista hakijapalvelut@vamk.fi

  Opinto-ohjaajat neuvovat koulutuksen sisältökysymyksiin liittyen:
  Kalevi Ylinen (tekniikka)

  Ritva Alaniemi (sosiaali- ja terveysala)
  Peter Smeds (liiketalous)