Vaasan ammattikorkeakoulu käyttää valtakunnallista AMK-valintakoetta (digitaalinen valintakoe) kaikissa yhteishaun suomenkielisissä päivä- ja monimuoto hakukohteissa. Lisätietoja osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi . Valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakulomakkeella.

  AMK-valintakokeeseen osallistuminen edellyttää hakijalta (oman) kannettavan tietokoneen käyttöä.

  Englanninkielisissä ja ylemmissä AMK-tutkinnoissa käytetään paperista valintakoetta.

  AMK- valintakokeen kaikille aloille yhteiset osiot:

  I. Päätöksentekotaidot

  (hakija tekee kyseisen osion hakukohteesta riippumatta)

  II. Kieli- ja viestintätaidot

  (hakija tekee kyseisen osion hakukohteesta riippumatta)

  Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat alakohtaiset osiot:

  III. Matemaattiset taidot

  (Hakija tekee kyseisen osion, jos hän on hakenut sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun tai tekniikan alan hakukohteisiin. Matematiikan osio on kaikille edellä mainittujen alojen hakijoille sama.)

  IV. Matemaattis-luonnontieteelliset taidot

  (Hakija tekee kyseisen osion, jos on hakenut tekniikan alan hakukohteisiin.)

  V. Eettiset taidot

  (Hakija tekee kyseisen osion, jos on hakenut sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan hakukohteisiin.)