Syvempää erityisosaamista

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus


  Syvennä ammatillista erityisosaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen

  Tahdotko tehdä aikaisempaa vaikuttavampaa ja eettisesti kestävää lastensuojelutyötä?

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus on reilun 9 kk:n pituinen 30 op:n kokonaisuus, joka on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille lapsi-, nuoriso- ja perhetyön ammattilaisille.

  Tämä koulutus vahvistaa lastensuojelun erityisosaamistasi ja antaa välineitä toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksessa paneudutaan lastensuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin, työmenetelmiin, tutkimuksiin, jaetaan osaamista vertaisryhmässä sekä verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa. Voit soveltaa opiskeltavia asioita omaan työhösi sekä työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

  Hae koulutukseen

  • Toteutustapa: verkko-opetus
  • Haku: 15.11.–19.12.2021
  • Ajankohta: 04.02.-18.11.2022
  • Kieli: suomi
  • Hinta: 1500 € (alv 0 %)

  Hakulomake

   

   

  Hyödyt3.png

  Hyödyt

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa

  • syvennät asiantuntemustasi lastensuojelusta ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä
  • voit soveltaa opiskeltavia asioita omaan työhösi, sekä saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen
  • pääset verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa
  • saat opintosuorituksesta merkinnän Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

  Kohderyhmä.png

  Kohderyhmä

  Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

  • olet sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK), tai sinulla on muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto
  • sinulla on työkokemusta lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluista, erityisesti lastensuojelutehtävistä
  • olet siirtymässä lastensuojelun tehtäviin tai tarvitset muista syistä työssäsi vahvempaa lastensuojelun osaamista.

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Koulutuksen suoritettuasi

  • ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena
  • hallitset lastensuojelun asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammatillisissa tehtävissä
  • osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä
  • reflektoit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen.

  Sisältö

  Erikoistumiskoulutus koostuu seitsemästä opintojaksosta:

  • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa, 3 op
  • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä, 5 op
  • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä, 2 op
  • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä, 5 op
  • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
  • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
  • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä, 5 op

  Opintojaksot täydentävät toisiaan, ja sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Se sisältää

  • 12 etäkontaktipäivää
  • itsenäistä opiskelua
  • ryhmätyöskentelyä ja
  • yksilöohjausta.

  Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen laajuus on 30 op, mikä tarkoittaa yhteensä noin 810 tuntia opiskelua.

  Opiskelumateriaali

  Opettajan ilmoittama materiaali.

  Arviointi

  Numeerinen arviointi. Arvosteluasteikko 1-5.

  Aikataulu ja paikka

  Etäkontaktipäivät (päivän kesto 8 h) järjestetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin Zoomin kautta seuraavasti:

  • 4.-5.2.2022
  • 11.-12.3.2022
  • 22.4.2022
  • 13.-14.5.2022
  • 22.-23.9.2022
  • 28.-29.10.2022
  • 18.11.2022

  Lisätiedot

  Tiina Järvelä | tiina.jarvela@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png