Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op

  Opi kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

  1 vuosi / 30 op | Verkko-opinnot | Hinta: 1500 e

  Hakuaika: 1.6.–15.8.2021

  Koulutus järjestetään: 3.9.2021–13.5.2022

  Hae koulutukseen

   

  Kohderyhmä

  • Sosiaalialalla ja erityisesti lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevät ammattilaiset
  • Sosionomit, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta


  Erikoistumiskoulutuksen toteutus

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op)

  • syvennät asiantuntemustasi lastensuojelusta
  • saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

  Koulutus soveltuu sosiaalialalla ja erityisesti lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille.

  Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa suoraan omaan työhösi, joten opit kehittämään päivittäistä työtäsi sekä työyhteisöäsi. Koulutuksessa pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt palvelemaan asiakkaitasi entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. Suoritus merkitään Valviran rekisteriin, mikä auttaa työnhaussa ja työelämässä etenemisessä.

  Koulutuksen kohderyhmä

  Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) -tutkinnon sekä muun soveltuvan, esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa

  • vahvistat systeemiseen ajatteluun ja jatkuvaan kehittämiseen perustuvaa työotetta
  • kehittät tietoja ja taitoja nähdä eri toimijoiden osallisuus palvelujärjestelmässä ja lainsäädäntöön perustuvassa käytännön toimeenpanossa
  • vahvistat aikaisempaa ammatillista osaamista sekä syvennät ymmärrystä oman ammatillisen toimintasi rajoista ja mahdollisuuksista.
  • kehität valmiuksia kuvata asiantuntijuutta ja oman asiantuntijuusalueesi työtä, sen tavoitteita ja työn kautta saavutettuja tuloksia monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön muille osapuolille

  Odotamme hakijoilta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista, eritoten lastensuojelutyöstä. Huom. Ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta.

  Koulutuksen sisältö

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (810 tuntia).

  Toteutusaika: 3.9.2021–13.5.2022.
  Etäkontaktipäiviä on 12, soveltuu työn ohessa suoritettavaksi.

  Erikoistumiskoulutus koostuu seitsemästä opintojaksosta:

  • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 opintopistettä, 81 tuntia)
  • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 opintopistettä, 135 tuntia)
  • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 opintopistettä, 54 tuntia)
  • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 opintopistettä, 135 tuntia)
  • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 opintopistettä, 135 tuntia)
  • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 opinto-pistettä, 135 tuntia)
  • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 opintopistettä, 135 tuntia)

  Opintojaksot täydentävät toisiaan, ja sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

  Osaamistavoitteet

  Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö:

  1. on perehtynyt lastensuojelutyön teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon.
  2. hallitsee lastensuojelun asiakastyöprosessin ja osaa työskennellä lastensuojelun asiantuntijatehtävissä lapsille, nuorille sekä vanhemmille/ perheille suunnatuissa, monialaisissa ja moniammatillisissa palveluverkostoissa
  3. osaa käyttää lasten, nuorten sekä vanhempien/ perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä lastensuojelun ehkäisevissä, avohuollon ja korjaavissa palveluissa. Hän osaa toimia asiantuntijaroolissa lastensuojelun monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.
  4. kykenee kehittämään lastensuojelun palveluja sekä lastensuojelutyön työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä.


  Opiskelu käytännössä

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy

  • 12 etäkontaktipäivää
  • etätyöskentelyä itsenäisesti
  • ryhmätyöskentelyä
  • yksilöohjausta

  Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

  Ajankohta

  Etäkontaktipäivät (päivän kesto 8 h) järjestetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin  seuraavasti:

  • 3.9. – 4.9.2021 (pe-la)
  • 8.10. –9.10.2021 (pe-la)
  • 12.11.2021 (pe)
  • 14. – 15.1.2022 (pe-la)
  • 11. – 12.3.2022 (pe-la)
  • 22. – 23.4.2022 (pe-la)
  • 13.5.2022 (pe)

  Hinta

  1500 €, ALV 0 %, hinta laskutetaan kahdessa erässä.

  Hakeminen

  1.6.–15.8.2021, sähköisellä hakulomakkeella  (hakulomake sulkeutuu 15.8.2021 klo 23:59).

  Hae koulutukseen

   

  Lisätiedot

  Tiina Järvelä, tiina.jarvela@vamk.fi