suuntana korkeakoulu- tutkinto

  Tekniikan alan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille


  Tekniikan alan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, 15 op

  Haluatko valmistautua korkeakouluopintoihin, parantaa suomen kielen taitoasi ja tutustua tekniikan alaan?

  Tekniikan alan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on kolmen kuukauden mittainen 15 opintopisteen kokonaisuus toisen asteen tutkinnon suorittaneille maahanmuuttajille.

  Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että saat valmiudet korkeakouluopintoihin ja menestyt opinnoissasi. Tekniikan alan valmentavassa koulutuksessa tutustutaan tekniikan alaan sekä opiskellaan tekniikan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä ja matemaattisia taitoja.

  Koulutuksen suorittaminen ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, mutta parantaa valmiuksiasi hakeutua myöhemmin opiskelemaan tekniikan alan korkeakoulututkintoa.

   Koulutuksen perustiedot

  • Toteutustapa: lähiopetus
  • Ajankohta: helmi-huhtikuu 2022
  • Aloituspaikat: 20
  • Kieli: suomi
  • Hinta: maksuton
  • Haku: 24.11.–17.12.2021

   Hae koulutukseen

   

   

  Hyödyt3.png

  Hyödyt

  • Koulutuksen aikana kehität taitoja, joita tarvitset korkeakouluopinnoissa ja korkeakoulujen valintakokeissa, kuten
   • suomen kielen taitoasi
   • vuorovaikutus- ja viestintäosaamistasi
   • opiskelu- ja digitaitoja
   • matemaattista osaamistasi.
  • Koulutuksessa suoritetut opintopisteet voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikäli hakeudut ja tulet hyväksytyksi myöhemmin VAMKin tutkinto-opiskelijaksi.

  Kohderyhmä.png

  Kohderyhmä

  • Koulutus on tarkoitettu toisen asteen tutkinnon suorittaneille maahanmuuttajille, jotka haluavat pyrkiä opiskelemaan tekniikan alan korkeakoulututkintoa tulevaisuudessa.
  • Hakijalla tulee olla
   • ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai muu vastaava toisen asteen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin
   • riittävä kielitaito opiskella suomeksi.

  Koulutuksen esittely

  Osaamistavoitteet

  Koulutuksen suoritettuasi

  • ymmärrät, millainen suomalainen korkeakoulujärjestelmä on rakenteena ja oppimisympäristönä
  • tiedät, millaisia opiskelu- ja digitaitoja korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaat kehittää näitä taitoja omalla kohdallasi
  • olet perehtynyt tekniikan alan matematiikkaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin, sovelluksiin ja reaalilukujen peruslaskutoimituksiin
  • tiedät perusasioita tekniikan alasta Suomessa sekä osaat käyttää tekniikan keskeisiä käsitteitä ja monenlaisia kielen rakenteita. 

  Sisältö

  Koulutus sisältää kolme opintojaksoa:

  • Valmiudet korkeakouluopintoihin, 5 op
  • Matematiikan valmentavat opinnot, 5 op
  • Tekniikan alan suomi toisena kielenä, 5 op

  Tutustu tarkemmin opintojaksojen sisältöihin sivun alla olevasta kohdasta "Opintojaksojen kuvaukset".

  Opetusmuoto ja -menetelmät

  Lähiopetus, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä ja kotitehtäviä.

  Koulutuksen laajuus on 15 op, mikä tarkoittaa noin 405 tunnin työskentelyä. Opintojen suorittamiseen on siten hyvä varata riittävästi aikaa.

  Opiskelumateriaali

  Opettajan ilmoittama materiaali.

  Arviointi

  Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja tuntityöskentelyyn sekä vaadittavien tehtävien palauttamisen.

  Aikataulu ja paikka

  Lähiopetus tapahtuu Vaasan ammattikorkeakoulun Palosaaren kampuksella. Lähiopetus toteutetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin noin klo 9-16 välisenä aikana. Tarkempi aikataulu ja tilat ilmoitetaan myöhemmin.

  Hakuohjeet

  • Hakuaika koulutukseen on 24.11.2021 klo 08:00–17.12.2021 klo 23:59.
  • Täytä hakulomake määräaikaan mennessä ja lisää siihen sähköinen kopio toisen asteen tutkintotodistuksestasi.
  • Valinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 7.1.2022 mennessä.
  • Koulutuspaikka on otettava vastaan 14.1.2022 mennessä. Koulutuspaikka vapautuu toiselle opiskelijalle, mikäli sitä ei ole vastaanotettu määräpäivään mennessä.
  • Ilmoitus koulutuspaikan vastaanottamisesta on sitova! Jos olet työtön, varmista TE-toimistosta ennen koulutuspaikan vastaanottamista, sopiiko koulutus sinulle.

  Hae koulutukseen

  Koulutus on opiskelijalle maksuton ja siihen voi hakea opintotukea. Lisätietoa opintotuesta löytyy KELA:n verkkosivuilta.

  Lisätiedot

  Tietotekniikka: Koulutuspäällikkö Seppo Mäkinen | seppo.makinen@vamk.fi

  Energia- ja ympäristötekniikka: Koulutuspäällikkö Riitta Niemelä | riitta.niemela@vamk.fi

   

  VAMK+_xs.png

   

  Opintojaksojen kuvaukset

  Sisältö

  Opintojaksolla 

  • tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään, korkeakouluihin oppimisympäristönä sekä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma 
  • perehdytään erilaisiin digityökaluihin ja opiskelutekniikoihin sekä valmentavan koulutuksen tuleviin opintoihin
  • opetellaan korkeakouluopiskeluun liittyvää sanastoa sekä lukemaan ja ymmärtämään asiatekstejä
  • harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, muistiinpanojen tekemistä ja tiedonhakua.

  Opintojakso jakautuu seuraaviin osasuorituksiin: Opiskelutaidot (2 op) sekä Suomen kieli ja kulttuuri (3 op).

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • ymmärrät, millainen suomalainen korkeakoulujärjestelmä on rakenteena ja oppimisympäristönä
  • tiedät, millaisia opiskelu- ja digitaitoja korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaat kehittää näitä taitoja omalla kohdallasi
  • osaat toimia verkko-oppimisympäristö Moodlessa ja käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja opiskelussa
  • pystyt ymmärtämään ja kirjaamaan muistiin pääkohdat erilaisista teksteistä ja puhutusta kielestä.

  Sisältö

  Opintojaksolla 

  • kerrataan matematiikan peruslaskutoimituksia (laskeminen murtoluvuilla ja negatiivisilla luvuilla, laskujärjestys, verranto, prosenttilaskut, geometria, trigonometria, keskiarvo ja keskihajonta)
  • tutustutaan tekniikan alan matematiikan peruskäsitteisiin
  • harjoitellaan sanallisten ja numeeristen matemaattisten ongelmien ratkaisemista.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • suoriudut desimaali- ja murtolukujen peruslaskutoimituksista
  • osaat ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälön sekä geometriaan ja trigonometriaan liittyvät perustyyppiset tehtävät
  • osaat ratkaista sanallisia ja numeerisia matemaattisia ongelmia ja yhtälöitä.

   

  Sisältö

  Opintojaksolla 

  • tutustutaan tekniikan alaan osana suomalaista yhteiskuntaa
  • laajennetaan tekniikan alan keskeisten käsitteiden tuntemusta sekä vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa
  • harjoitellaan lyhyiden ammatillisiin konteksteihin liittyvien tekstien ja suullisten esitysten laatimista. 

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuasi

  • tiedät perusasioita tekniikan alasta Suomessa 
  • osaat käyttää tekniikan alan keskeisiä käsitteitä ja monenlaisia kielen rakenteita 
  • tiedät, miten voit syventää tekniikan alan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kielen kirjallista ja suullista osaamistasi.