VAMK on mukana CampusOnlinessa, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta. Mukana ovat kaikki ammattikorkeakoulut, Poliisiammattikorkeakoulua lukuun ottamatta. CampusOnlinen kautta tarjolla olevat opinnot ovat maksuttomia ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen AMK:n polkuopiskelijoille. Muut opinnoista kiinnostuneet maksavat kunkin korkeakoulun avoimen AMK:n opintomaksun (yleensä 15 euroa/opintopiste).

    VAMK tarjoaa CampusOnlinessa keväällä 2020 seuraavat opintojaksot:

    Ilmoittautumisaika: 16.3.-25.5.2020 osoitteessa campusonline.fi

    VAMK:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijan työpöydällä (PAKKI) ja avoimen AMK:n opiskelijat omalla e-lomakkeellaan.