Hae 22.5.2020 mennessä!

  Hanki lisäkoulutus, joka antaa sinulle sairaanhoitajana valmiudet hoitaa itsenäisesti tiettyjä potilasryhmiä. Näin potilaiden hoito nopeutuu ja sujuvoituu. Lisäksi lääkäreiden aikaa säästyy toisiin tehtäviin.

  "Koulutus on lisännyt osaamistani paljon ja antanut laajemmat oikeudet toimia sairaanhoitajana. Jo ennen koulutustakin pidin sairaanhoitajan kiireetöntä sekä kiireellistä vastaanottoa. Koulutuksesta on ollut paljon hyötyä molemmissa."

  – Katja, VAMKista valmistunut lääkkeenmääräämishoitaja

  Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on itsenäinen terveydenhuollon tehtävä, joka on mahdollista perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Lisäksi rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on mahdollista erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista myös kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun muulla tavalla hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa.

  Vaasan ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeen-määräämisen lisäkoulutus vuonna 2018. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Novian kanssa.

  Koulutuksen sisältö

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
  • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
  • Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
  • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
  • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

  Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetuspäiviä on noin 22, yleensä kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa. Koulutuskieli on suomi.

  Koulutusaika ja -paikka

  Syyskuu 2020-lokakuu 2021 Vaasassa

  Hakeminen

  Voit hakea koulutukseen 22.5.2020 mennessä oheisella e-lomakkeella:

  Täytä hakemuslomake

  Hakemuksen lisäksi sinun pitää lähettää 1. kopio tutkintotodistuksesta, 2. kopio työtodistuksesta. Liitteet voi ladata hakemukselle tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@vamk.fi

  Valintakoe:
  Valintakokeet järjestetään elokuussa 2020 Vaasassa (Wolffintie 27-31, Alere).
  Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot

  Valintakoekirjat: Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa) tai Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.


  Koulutuksen alkaessa koulutukseen valitut toimittavat 3. Työssä ohjauksesta ja arvioinnista vastaavan lääkärin yhteystiedot. 4. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.