Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuksen.


  Jorma Tuominen, johtaja
  Puhelin: +358 207 663 433
  GSM: +358 40 582 7623
  Sähköposti: jorma.tuominen@vamk.fi

  Konetekniikan koulutuspaketit

  Robottiautomaatio

  • Robottijärjestelmät
  • Robotin ohjelmointi
  • Robottitarraimet
  • Kappaleenkäsittelyautomaatio
  • Robottijärjestelmän suunnittelu
  • Robotti-investoinneissa huomioitavat asiat

  3D-tuotetekniikka

  • Mallinnus
  • Cam-ohjelmointi
  • Muottisuunnittelu
  • Tuotetiedon hallinta

  Hydrauliikka

  • Hydraulijärjestelmät
  • Proportionalihydrauliikka
  • Servohydrauliikka
  • Mobilehydrauliikka

  Turvallisuustekniikka

  • Direktiivit ja turvallisuusstandardit
  • Riskianalyysi
  • Ergonomia
  • CE-merkintä

  Ruiskuvalutekniikka

  • Ruiskuvalukoneen käyttö
  • Ruiskuvalumuotin ja tuotteen vaatimukset
  • Muovityypit

  Basic Module - The New Management Accountant

  • The Management Accountant
  • Changing Roles
  • Current Issues
  • Strategy
  • Value-based Management
  • Strategic Management Accounting
  • Strategic Financial Management
  • Tactics
  • Structure
  • Balanced Scorecard
  • Benchmarking
  • Activity-based Costing
  • Marginal Costing
  • Throughput Accounting
  • Advanced Accounting
  • Operations
  • Performance Measurement
  • Management Control Issues
  • Customer Orientation
  • Behavioural Issues

  Sähkötekniikan koulutuspaketit

  Kertaluonteiset koulutukset esim.

  • Uudet säädökset ja asennukset sekä niiden soveltaminen
  • Sähkötekniset teoriat ja niiden soveltaminen
  • Sähkönkäytön laitetekniikka, niiden erityispiirteet sekä soveltaminen
  • Ohjelmoitavant logiikat, toimintojen ja kokoonpanojen suunnittelu, ohjelmointi
  • Valvomo-ohjelmistot ja niiden soveltaminen
  • Kenttäväylät, automaation digitaalinen tiedonsiirto ja niiden soveltaminen
  • Relesuojauskoulutus

  Toistuvat koulutustapahtumat esim.

  • Sähkönjakelutekniikan ja suojauksen koulutus yritysten kansainvälisille opiskelijaryhmille
  • Sähkömoottorit ja niiden ominaisuudet
  • Ohjelmoitavat logiikat, Siemens S7, PC-valvomo-ohjelmat ja niiden yhteiskäyttö
  • Automaation tiedonsiirto, tietojen päivittäminen ja laajentaminen
  • Tehoelektroniikka ja sen soveltaminen
  • Sähkön laadun mittauskoulutus

  Tietotekniikan koulutuspaketit

  Mobiiliteknologiat

  • Ohjelmointi matkapuhelinympäristössä

  Symbian-ohjelmoinnin perusteet

  • Matkapuhelimien uuden käyttöjärjestelmän päälle tehty C++ ja Java-ohjelmointi

  Mobiilisovellukset osana yrityksen strategiaa

  • Symbianin merkitys uusille ohjelmistosovelluksille

  EMC (Electro Magnetic Compatibility)

  • Määräykset ja standardit, mitkä vaaditaan sähkölaitteiden CE-merkintään

   

     Tietokoneverkot

  • Ethernet ja TCP/IP

  Reitittimet ja palomuurit

  • Tietoturvatekniikka

  Matkapuhelimet

  • GSM- ja UMTS-järjestelmät

  Digital Design (kouluttajana HARDI Electronics Ab)

  • Structured Digital Design
  • VHDL for Design and Modelling